Innenriks

Vil ansette samisk prest eller diakon for Sør-Norge

I 2023 skal Den norske kirke ansette en prest eller diakon for samer i det sørlige Norge. I de nordlige bispedømmene har det i mange år vært egne prestestillinger som prest for samer.

Den norske kirke har et viktig ansvar for å ha tilbud til den samiske befolkningen og for samisk kirkeliv i hele landet.

– Dette vedtaket medfører at det kan opprettes en stilling som kan gi kirkelig betjening til samer i det sørlige Norge, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Samiske språk og kirkeliv er en berikelse for hele kirken, fortsetter Raaum.

Kan være prest eller diakon

Kirkerådet var samlet til møte 8. og 9. desember 2023 i Oslo. I budsjettet for 2023 satt Kirkerådet av midler til en stilling som samisk prest eller diakon for det sørlige Norge. Vedkommende vil være ansatt i Oslo bispedømme, og betjene landet sør for Trøndelag.

I dag er det en stilling som prest for samer i sørsamisk område i Nidaros (Trøndelag fylke) og en stilling som prest for samer i nordsamisk språkområde i Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og Finnmark fylke). I Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland fylke) har soknepresten i Tysfjord og Hamarøy også oppgaver som prest for lulesamisk område.

Samisk kirkeråd, som markerte 30 år i 2022, har gjennom sin strategiplan for samisk kirkeliv jobbet for at det skal opprettes en slik stilling.

Nytt utvalg for å styrke samisk kirkeliv

Kirkerådet opprettet også et nytt utvalg som skal foreslå tiltak for å styrke samisk kirkeliv i Den norske kirke.

– Samisk kirkeliv skal styrkes. Det er en berikelse for hele kirken. Nå vil vi gi dette arbeidet enda mer kraft, i forbindelse med ny kirkelig organisering, sier kirkerådslederen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!