Extraavisen.no

Arkiv

Vil ha forskningsvekst for klima og energi

(FORSKNING): Forskningsrådet foreslår en kraftig opptrapping av forskningen på klima, fornybar energi og miljøteknologi. I sitt budsjettforslag for 2009 foreslår Rådet en vekst på 300 millioner kroner til området. – Norge må ta en lederrolle på dette feltet hvor hele verden roper etter mer kunnskap og nye teknologiske løsninger, sier adm. dir Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Publisert for

, den

– Klimaendringene krever innsats nå. Vi har de kunnskapsmessige forutsetningene og vi må satse mer, fortsetter Hallén. Forskningsrådet peker på behovet for en massiv satsing på forskning og teknologiutvikling, blant annet på miljøvennlig energi, med fokus på vannkraft, vindkraft – både på land og offshore – bioenergi og solenergi, CO2håndtering, og forskning for effektiv energibruk.

Forskning på klima, fornybar energi og miljøteknologi er en av viktige satsingene i Forskningsrådets forslag til hovedprioriteringer for forskning på statsbudsjettet i 2009. Rådet foreslår en samlet vekst på 1,1 milliarder kroner, hvor over halvparten (630 millioner) brukes på tre utvalgte områder:

  • forskning på miljøvennlig energi, miljøteknologi og klimaendringer (300 millioner ekstra)
  • vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur (200 millioner ekstra)
  • næringsrettet brukerstyrt forskning (130 millioner ekstra)

  – I forslaget legger vi vekt på skarpe prioriteringer, og dette er viktige områder som vi anser å være av særlig betydning for utvikling av forskning, samfunn og næringsliv, avslutter Hallén.

Lik Extraavisen.no på Facebook!