Extraavisen.no

Innenriks

Vil ha nasjonalt senter for kryptologi

(KRYPTO): Regjeringen Solberg gikk i sitt forslag til statsbudsjett inn for å opprette et nasjonalt kompetansemiljø for kryptologi. Innen de hemmelige tjenestene håper man sette blir videreført av Jonas Gahr Støre når hans regjering legger frem sitt forslag til statsbudsjett senere i høst.

Publisert for

, den

Da Solberg-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett rett før de gikk av, gikk de inn for å bevilge 6,2 millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi underlagt Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Dette skal bidra til å opprettholde den nasjonale evnen til å beskytte høygradert informasjon, sa daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland da hun la frem forslaget.

For uinnvidde, så er kryptologi vitenskapen om sikker (les hemmelig) kommunikasjon. Til feltet hører utvikling av utstyr for å kryptere meddelelser samt kryptoanalyse, altså systemer for å lese krypterte meldinger.

Slik regjeringen la opp til, skal det planlagte senteret hovedsaklig drive med utvikling av systemer for sikker kommunikasjon.
Det har det vært en rivende utvikling innenfor informasjonsteknologi og digitalisering de senere årene. Krypto og kryptoteknologi har vært, og er i dag et viktigere verktøy enn noensinne for å sikre våre nasjonale, samfunnsmessige, forretningsmessigere og private verdier.

Kryptosikkerhet er en viktig del av nasjonalt forebyggende sikkerhetsarbeid. Kryptoteknologi, som skal brukes til beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon, må være av en viss kvalitet, spesielt for å ivareta behovet for beskyttelse av høygradert informasjon.

Regjeringen slår i strategien Norsk kryptopolitikk fra 2019 fast at Norge skal opprettholde nasjonal kryptokompetanse og gjøre Norge rustet til å møte utfordringene med kvantedatamaskiner.

Rivende utvikling


Den teknologiske utviklingen, og særlig utviklingen av såkalte kvantedatamaskiner med en enorm regnekraft, vil kunne redusere sikkerhetsnivået og i noen tilfeller bryte sikkerheten i dagens kryptoalgoritmer. Det er derfor helt nødvendig å sikre at vi har kompetansen som kreves for å møte denne utfordringen, sa Mæland.

Regjeringens forslag er også av avgjørende betydning for at Norge skal opprettholde posisjonen som en sentral og troverdig leverandør av kryptoløsninger til NATO. Norges posisjon som kryptoleverandør danner et viktig grunnlag for samarbeid som er avgjørende for våre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Ved fremleggelsen av forslaget la Mæland vekt på at en av kryptopolitikkens sentrale målsettinger er å opprettholde en levedyktig norsk kryptoindustri. For å oppnå dette må det satses videre på samarbeidet mellom forsvarssektoren, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og den norske kryptoindustrien. Forslaget om 6,2 millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø vil sette oss i stand til dette, noe som er helt i samsvar med den norske kryptopolitikken.

Nå er det opp til den nye regjeringen om planene blir videreført når Støre-regjeringen senere i høst legger frem sitt forslag til statsbudsjett.

Lik Extraavisen.no på Facebook!