Extraavisen.no

Arkiv

Vil redusere bompenger i Innlandet

(POLITIKK / TRAFIKK): Regjeringen vil redusere bompengene i Innlandet gjennom en prøveordning som skal vare i ett og ett halvt år.

Publisert for

, den

Foto: Wikimedia Commons

Det opplyser de i en pressemelding.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse riksveiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor ønsker vi også å halvere bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Det forutsetter at Innlandet fylkeskommune, som er garantisten for bompengelånet, slutter seg til en slik prøveordning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Taksten på hovedvei på riksvei 3 og 25 blir da halvert, og ordningen trenger tilslutning fra fylkeskommunen.

Norske myndigheter vil bruke 213 millioner for å redusere bompengene i Innlandet.

Etter en 1,5 års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Som en del av evalueringen skal Statens vegvesen vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover 1,5 år.

Lik Extraavisen.no på Facebook!