NyheterPolitikk

1700 på venteliste for fastlege

Nittedal har for få fastleger, og de vi har er for populære. Nesten 1700 nittedøler står på venteliste hos bygdas fastleger, viser en oversikt fra Helse Norge.

Nittedal har i dag 17 fastleger. Disse legene har ca. 20.600 «listeplasser», altså antall pasienter de er fastlege for. Det kan høres mye ut, men da må ha i mente at vi totalt er såvidt i overkant at 25.000 innbyggere. Det betyr at det er nesten 3.000 innbyggere som mangler tilbud om fastlege i Nittedal.

At mange av bygdas innbyggere mangler fastlege innen kommunegrensen betyr ikke nødvendigvis at disse er uten legetilbud. Mange av disse pasientene har fastlege i andre kommuner, ofte innflyttere som beholder tilbudet de hadde i den kommunen de flyttet fra.

Må øke kapasiteten

Det har i Nittedal kommune de siste 10-15 årene vært en stabil og god fastlegegruppe som har økt langsomt med befolkningen. Det har ikke vært økt kapasitet på legetjenester i perioden 2018-2021. Antall legeårsverk er litt høyere i 2022, mye takket være det kommunale legekontoret på Mo. Dette legekontoret, som bruker legevaktens lokaler på dagtid, har to legehjemler. Men legedekningen i Nittedal er fremdeles langt under sammenliknbare kommuner.

Men nede på rådhuset er man klar over problemet. Det jobbes derfor intenst med å få ferdig en ny legeplan. Denne er planlagt ferdig i løpet av våren.

I denne legeplanen poengteres viktigheten av å øke kapasiteten og styrke/opprettholde kvalitet, utdanning og samhandling, i tråd med nasjonale føringer/lovverk/avtaler og retningslinjer og lokale strategiske mål.

Men frem til vi ser effekten av en slik legeplan, må vi klare oss med det antall leger vi har.

extraavisen hentet rett før helgen ut en oversikt fra Helse Norge. Denne oversikten viser oss at det er lite håp for de av bygdas innbyggere som ikke har et fastlegetilbud innen kommunens grenser.

Per dags dato står det 1.642 på venteliste hos bygdas fastleger. De samme fastlegene har 323 ledige plasser. Disse plassene befinner seg stort sett i Hakadal.

Så vil du ha fastlege, kan det lønne seg å gjøre som «kjerringa med staven» og tar en tur opp til legekontoret i Hakadal.

Oversikt over leger/ventelister/listepasienter

LegeLegekontorLedige plasserVenteliste
Ingar BareidHaganlegene0 av 150082
Kristin Broch-DueHaganlegene0 av 1500150
Laila FarnesHakadal legekontor0 av 12008
Tore Francis FarnesHakadal legekontor0 av 100021
Bernt Christian HellerudHaganlegene0 av 160093
Oksana KalvaagHakadal legekontor116 av 1100
Liste uten fastlegeHakadal legekontor199 av 1100
Knut Inge NymoenRotneslegene0 av 1200156
Therese NysætherHakadal legekontor0 av 115041
Truls Henrik Olsen HellvikHaganlegene0 av 150031
Fredrik Flittie OnstadRotneslegene0 av 1450174
Thushuanthan SamythambyMo kommunale legekontor0 av 50030
Helene Onsrud SkaarRotneslegene0 av 1200233
Åge SlyngstadliRotneslegene0 av 1200163
Cecilie SmithHaganlegene0 av 1500170
Bashir Kadim SubraSlattum legekontor8 av 15000
Vian Hamam Van Der VeldeMo kommunale legekontor0 av 44037
Anne Guus VerhoevenRotneslegene0 av 750129
Magne Bergh ÅnonsenRotneslegene0 av 1200124