Transport

389 passasjerer brukte ikke sikkerhetsbelte i buss

Foto: Ingvild Ryengen-Bjerke/Statens vegvesen
Totalt ble 4827 busspassasjerer kontrollert for bruk av belte i buss da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende kontroller sist uke.

Statens vegvesen gjennomførte i uke 16 en landsomfattende kontroll av bruk av belte i buss. Hensikten med kontrollene var ikke nødvendigvis «å ta» flest mulig, men å informere om viktigheten av å bruke belte i buss der det er tilgjengelig.

Totalt ble 4827 passasjerer kontrollert, hvorav 389 ble ilagt bot for ikke å bruke belte. Det betyr at 8 prosent av de kontrollerte ikke brukte belte.

Flest kontrollert i Innlandet

Flest passasjerer ble kontrollert i Innlandet fylke med 862 kontrollerte, deretter fulgte Vestland fylke med 751 etterfulgt av Nordland med 556 og Telemark med 518.

Totalt ble 389 passasjerer registrert uten sikkerhetsbelte, og av disse var 369 passasjerer over 15 år. Det ble registrert flest passasjerer uten belte i Vestland der 108 passasjerer over 15 år satt uten belte. Mens i Innlandet hvor det ble kontrollert flest passasjerer satt kun 18 personer over 15 år uten belte.

– Målet vårt er at flest mulig skal bli mer bevisste på beltebruk også i buss, og vi ønsker at det blir til en god vane, på lik linje som å bruke belte i bilen. Enhver økning av beltebruken ut over dagens nivå er positivt, sier prosjektleder Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Viktig med aktive påminnelser

Aktive påminnelser påvirker beltebruken i positiv grad, og undersøkelser viser at det er høy aksept for påbud om bruk av sikkerhetsbelte på buss, men bevisstheten i øyeblikket er likevel lav.

– Fester du beltet på deg selv, bidrar du også til økt sikkerhet for de andre på bussen! Disse kontrollene er med på å minne passasjerene på at de kan bli like tunge som en elefant hvis det skjer et uhell, fortsetter Ryengen-Bjerke.

Og manglende kunnskap om risiko hos mange gjør dette arbeidet så viktig. Med kontrollene våre får vi minnet folk på hvor viktig bruk av sikkerhetsbelte er – også i buss – og samtidig gitt viktig informasjon om hvor stort skadepotensialet kan være ved en ulykke.

Belte i buss livredder nummer én

– Å bruke belte i buss er en gratis forsikring som alle bør benytte seg av, sier Bodil Rønning Dreyer, Direktør for divisjon Trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen.

– Videre er også bussnæringen delaktige i dette arbeidet, noe som er et svært viktig og positivt samarbeid, avslutter Ryengen-Bjerke.

Følg Extraavisen på facebook!