Kultur/sport

630.000 kulturkroner fordelt

Det er høyt aktivitetsnivå innen kulturlivet i Nittedal. Da søknadsfristen gikk ut, var det kommet inn 33 søknader fordelt på 17 lag og organisasjoner.

Kommunestyret har avsatt kr. 400.000,- til tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune. Formålet med ordningen er å gi bistand til formidling av kultur i Nittedal kommune, herunder bistand til frivillige lag og foreninger. Ordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner og tiltak som bidrar til «stolt nittedalsidentitet.

I tilegg til den ordinære bevilgningen, vedtok kommunestyret en engangs økning av rammen til tilskudd i 2023 på kr. 230.000,-, slik at tilskuddsordningen i 2023 har kr. 630.000,- til fordeling.

Ved søknadsfristens utløp var det mottatt i alt 33 søknader fordelt på 17 organisasjoner, med en samlet søknadssum på kr. 1.302.800,-.

Tildelingsutvalget, som besto av Camilla Haugo (leder Nittedal kulturråd), Frank Taaje (representant Nittedal kulturråd) og June Carlsen (representant brukerrådet Kulturverket Flammen), har vurdert alle tiltak, arrangementer, forestillinger, konserter og produksjoner i henhold til retningslinjene, og innstiller i alt 28 av søknadene til å få deler av søknadssummen innvilget.

28 søknader innvilget

Tildelingsutvalget har vurdert alle tiltak, arrangementer, forestillinger, konserter og produksjoner i henhold til retningslinjene, og innstiller i alt 28 av søknadene til å få deler av søknadssummen innvilget. Tildelingsutvalget har innstilt på at alle søknader som erstønadsberettiget, skal motta noe støtte. Det foreslås summer som man mener er realistiske i forhold til innhold og budsjett i søknadene. I tråd med retningslinjene har man prioritert å tildele høyere tilskudd til prosjektene som rettes mot barn og unge under 25 år samt sårbare grupper.
I tråd med retningslinjene støttes ikke søknader som er til idrettsorganisasjoner, utstyr til ordinær drift eller interne kurs, seminar og workshops. Tiltak knyttet kun til enkeltpersoner støttes heller ikke. Det fremgår også av retningslinjene at de tiltakene som det søkes tilskudd til skal foregå i neste kalenderår (dvs. i 2024). Tildelingsutvalget mener at fem av årets søknader faller utenfor retningslinjene.

Følgende får penger

SøkerProsjekt/forestillingSøknadTildelt
Stablo UngdomsteaterUrinetown – the musical4000030000
Nittedal BygderockBygderock 202410000040000
Nittedal BygdekorKlassisk vårkonsert med verk av Haydn2000012000
Trollskogen TeaterHovedproduksjon – Ulven og geitekillingene7000040000
Nittedal Krudtværks VennerPresentasjonsbilder og megafon – omvisninger DKS2300015000
DanseverketVårforestilling med alle elevene10000062000
DanseverketDanseLøftet – nytt konsept – fremtidig trad.forest.15000070000
Nittedal Barne- og ungd,korJubileumskonsert april 20242500016.000
Nittedal RotaryklubbTorgdag 14.9.24 på Nittedal Matfestival2500015000
Nittedal Kirkelige FellesrådSoul Teens, vårkonsert120006000
Nittedal Kirkelige FellesrådSoul Teens, julekonsert 2024120006000
Nittedal Kirkelige FellesrådSoul Children, vårkonsert120006000
Nittedal Kirkelige FellesrådSoul Children, julekonsert 2024120006000
CalderaKonsert, april 20242000015000
Søndre Nittedal SkolekorpsHøstkonsert5400016000
Nittedal TeaterTeaterlaben, Vest for Eden2000010000
Nittedal Teater30 års jubileum Skyset ktlturtun, «Du skal få en dag i mårå10000060000
Nittedal TeaterBarnesmia, Folk og Røvere i Kardemomme by3000014000
Nittedal TeaterJuniorsmia 1, Peter Pan2500014000
Nittedal TeaterJuniorsmia 2, Pirater i knipe2500014000
Nittedal TeaterUngdomssmia, Jungelboken2000014000
Nittedal TeaterDet Grenseløse Teateret, Hamlet4500040000
Nittedal TeaterJuleforestilling 20246500040000
Nittedal TeaterPåskekrim5400020000
Nittedal TeaterHalloween på Skyset3000010000
CorazonSwminar og 20-års jubileumskonsert5900016000
Nittedal Kunstforening2 kunstformidlingsprosjekter148008000
Nittedal og Hakadal JanitsjarFelles konsert med eldste skolekorpsmusikanter2500015000