Krim

9,1 millioner svindelforsøk stoppet i første kvartal

Ill.foto: Pixabay
I løpet av årets tre første måneder har Telia stoppet over ni millioner svindelforsøk rettet mot norske mobilkunder.

Telia har innført et nytt og forbedret filter som stopper misbruk av numre i betydelig større grad enn tidligere. Det er også en kraftig nedgang i antall wangiri-anrop.

– Vi jobber kontinuerlig for å begrense svindlernes muligheter til å nå kundene våre via våre tjenester, og har de siste par årene introdusert stadig nye tiltak som forhindrer at våre tjenester misbrukes. I mars tok vi i bruk en forbedret løsning for begrense spoofing, og sammenlignet med januar og februar ser vi en firedobling av antall blokkerte samtaler i mars, forteller Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia Norge.

Det forbedrede spoofing-filteret gir et ekstra lag med beskyttelse for Telias kunder, og innebærer en sterkere begrensning når det gjelder å motta anrop fra spoofede nummer. Filteret beskytter også mot å få sitt eget nummer misbrukt.

– Spoofing er et alvorlig samfunnsproblem og påvirker mange mennesker. Det er veldig plagsomt å motta utallige SMSer eller oppringninger og bli spurt om hvorfor du har ringt til andre, når det faktisk ikke har skjedd. Det samme er å oppleve å bli oppringt fra noen som tilsynelatende ringer fra en kjent norsk merkevare eller fra politiet og forsøker å fiske etter personlige opplysninger, sier Kristiansen. – Denne nye løsningen vi har innført i våre systemer er kjærkommen for alle som har opplevd spoofing, enten på den ene eller den andre måten.

Mer SMS-phishing

Telia har sett en betydelig nedgang i wangiri-anrop dette kvartalet, og samme tendens ser selskapet på tvers av Skandinavia. – Dette går i bølger, og det er risikabelt å si at wangiri er på vei ut som svindelmetode, men etter hvert som våre verktøy til å bekjempe dette blir stadig bedre, vil det også bli færre forsøk og færre blokkeringer. Det vi dog ser er at SMS-phishing er økende, at folk forsøkes lokkes til å klikke på lenker og oppi personlig informasjon, sier Kristiansen.

Antall blokkerte samtaler første kvartal 2024 (fjerde kvartal 2023 i parentes):

Totalt 9,1 millioner samtaler (18 millioner), fordelt slik:
Wangiri 2 millioner (8,5 millioner)
Spoofing 7,1 millioner (9,6 millioner)

Topp 10 land det ringes fra – første kvartal 2024

1. Pakistan 48 prosent
2. Afghanistan 18 prosent
3. USA 15 prosent
4. Syria 7 prosent
5. Singapore 3 prosent
6. Canada 2 prosent
7. Australia 2 prosent
8. Somalia 2 prosent
9. Tajikistan 1 prosent
10. Senegal 1 prosent

Spoofing

Spoofing innebærer at det originale, utenlandske telefonnummeret «viskes ut» og erstattes med et norsk nummer. Ofte vises et nummer som tilhører et kjent selskap eller en statlig aktør, og da øker sjansen for at mottaker besvarer anropet og gjør det personen i den andre enden ber om, nettopp fordi vedkommende ser ut til å ringe fra en aktør man har tillit til. Det kan også være privatpersoners numre som blir misbrukt.

Wangiri

Wangiri er en svindelmetode der nordmenn ringes opp av utenlandske numre. Etter kun få ring legges det på, og svindlerne tjener gode penger på at vi ringer tilbake. Eldre er ekstra utsatt for denne type svindel, fordi de gjerne samvittighetsfullt ringer tilbake når de har et tapt anrop.

Telias råd for å unngå svindel:
Vær varsom med åpne nettverk og hva du deler når du er der
– Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg
– Ikke klikk på lenker du har mottatt fra ukjente nummer
– Ikke last ned apper fra andre steder enn Google Play og App Store
– Oppgi aldri BankID-koden din til noen, selv ikke politiet
– Vær kritisk – husk at ingen profesjonelle aktører spør etter personlige opplysninger
– Kontakt banken din via offisielle numre hvis du får en henvendelse du mistenker ikke er legitim
– De fleste smarttelefonene kan sperre anrop fra plagsomme numre. Sjekk med din leverandør
– Bruk et passordhvelv som både genererer kompliserte og lagrer passordene dine
– Bruk alltid tofaktorautentisering der det er mulig
– Benytt deg av en trygghetstjeneste som for eksempel Telia Trygg

Følg Extraavisen på facebook!