NittedalPolitikk

Ingen ting nytter!

Foto: Atle Skift
Ordtaket om at alle gode ting er tre slo ikke til. Heller ikke denne gang lyktes «Palestina-kameratene» å få kommunestyret i Nittedal med på å vedta støtte til det palestinske folket og deres kamp mot den israelske okkupasjonsmakten.

Det vil seg ikke for de ivrige «Palestina-kameratene» i Nittedal. De hadde forberedt seg godt.

Foto: Atle Skift

Før dagens kommunestyremøte skulle begynne, hadde de såkalte «Palestina-kameratene» i Nittedal, det vil si de fem partiene (SV/AP/SP/Rødt og MDG) gjort sitt for å overbevise et skeptisk flertall. På vei inn til kommunestyresalen måtte de passere et opptog av aktivister, ja en liten borg av plakater og palestinske flagg. Arrangørene av støtte-aksjonen hadde også fått tak i tre palestinske barn/ungdommer som holdt hver sin inntrengende appell til Nittedals folkevalgte.

Tanken bak det hele var nok å gjøre det litt ubehagelig å stemme ned forslaget de fem partiene hadde sendt.

Sparte ikke på kruttet

Men alt til ingen nytte. Under debatten, som ikke ble noen debatt ble det klart at flertallet nok hadde bestemt seg på forhånd. Det var ihvertfall klart at de styrende partiene hadde bestemt seg for å la «palestina-kameratene» kjøre sololøp i kveld. Uvisst av hvilken grunn hadde de tydeligvis bestemt seg for å la debatt være debatt, og bare avvente slutten – og deretter stemme ned forslaget når partiene bak forslaget var ferdige med sine innlegg.

Ingen av representantene fra flertallspartiene sa ett eneste ord under debatten.

Men om flertallspartine forholdt seg tause, var representanter for forslagstillerne desto mer taletrengte. Her ble det sitert fra Arnulf Øverland og trukket paralleller til andre verdenskrig. Det ble vist til at internasjonale organisasjoner som FN og Amnesty har fordømt Israels fremferd mot det palestinske folket. Flere av representantene prøvde å få noen fra flertallspartiene til å ta ordet, og vise at de, selv om de mener dette er utenrikspolitikk og ikke noe Nittedal skal befatte seg med, ikke er enig med og støtter Israels fremferd. Det ble også påpekt fra talerstolen at denne tausheten ikke var verken Nittedal eller demokratiet verdig, At en slik total likegyldighet til et forslag fremmet i kommunestyret, ikke minst tatt i betraktning at flere palestinere bosatt her i bygda var aktive i forkant, vitnet om manglende respekt for sine motstandere. Eller som APs Hanne Børrestuen sa det etter debatten:
– Jeg har aldri opplevd før at et flertall har bestemt seg for å tie ihjel en sak. Det var helt grusomt.

Taushet fra flertallet til tross, alle saker som er til behandling må til avstemming. Her var jo utfallet klart på forhånd. De femten representantene fra flertallspartiene, pluss INPs ene, stemte ned forslaget fra de fem partiene. Men det nok mange sitter igjen med etter denne debatten, som aldri ble noen debatt, er nettopp det at flertallet hadde bestemt seg for å tie ihjel mindretallets forslag.

Følg Extraavisen på facebook!