Transport

Anmelder drosjesjåfør

Ill.foto: Pixabay
Lillestrøm kommune har nå anmeldt en drosjesjåfør etter at en elev som skulle ha skoleskyss ved en feil ble kjørt hjem med feil drosje.

Hendelsen som nå blir politisak, skjedde tirsdag denne uken. Parkeringsplassen ved Bingfoss ungdomsskole er full av elever som har spesialskyss og som skal hentes av taxier samt busser og foreldre som henter sine.
En av elevene ved skolen som har rett til spesialskyss finner en taxi. Eleven spør sjåføren om dette er taxien som skal hente ham. Dette svarer sjåføren bekreftende på, og eleven setter seg inn.

Det videre hendelsesforløpet er, slik det fremkommer av anmeldelsen som Romerikes Blad refererer fra: «Når eleven sitter i taxien, ber sjåføren eleven om å avlyse oppsatt bestilling til dagens tur i Ruter-appen. Eleven avlyser turen i appen slik sjåføren ber om. Turen ble ikke registrert i noen av taxien sine elektroniske systemer«,

I anmeldelsen heter det videre at «ved hjemkomst ber sjåføren eleven om penger for turen, hvorpå eleven sier at denne turen skal ikke betales for. Sjåføren insisterer på betaling, så eleven ber til slutt mor om å sende Vipps med det beløpet som sjåføren ber om – kr. 371«.

Da eleven kom på skolen neste dag, ønsket han å få beløpet refundert. Dette da han jo har rett på spesialtransport, noe han ikke skal betale for. Eleven fikk, ifølge anmeldelsen, ikke kvittering for turen. Men fremviste for skolen skjermdump av kontobilag. Eleven har også oppgitt det han mener er bilens merke og farge.

Skal se på rutinene

Etter hva som opplyses til Romerikes Blad, ble saken øyeblikkelig innmeldt til Ruter, som følger opp saken overfor foreldrene.

Lillestrøm kommune anmeldte saken. Ranveig Strålberg, avdelingssjef for oppvekst i Lillestrøm kommune, opplyser til Romerikes Blad at alle sjåfører som har skoleskyssoppdrag, skal kunne vise frem en bestillingsbekreftelse fra Ruter.

Strålberg sier videre til avisen at det er første gang de har en slik hendelse. Det skal nå vurderes om det må gjøres endringer i rutiner, noe de er i dialog med Ruter om. All skoleskyss i Akershus er det Ruter som har ansvaret for.

Ruter støtter anmeldelsen

Fra Ruter opplyser pressekontakt Øystein Dahl Johansen til avisa at de støtter anmeldelsen. Han sier videre de avventer politiets behandling av saken.

Det er forøvrig ikke kjent hvilket taxiselskap den anmeldre sjåføren tilhørte. Fra Nedre Romerike Taxi opplyses et at alle selskapets drosjer har løyvenummer på taklykta, og det står Nedre Romerike Taxi på siden.

Følg Extraavisen på facebook!