Nyheter

Antisemittismen øker i Norge

Foto: Wikimedia Commons
Antisemittismen i den norske befolkningen øker etter flere år med nedgang, viser HL-senterets ferske holdningsundersøkelse.

Kartleggingen ble utført i januar/februar, og hadde til hensikt å undersøke om holdninger til jøder og muslimer har endret seg etter Hamas’ angrep på Israel.

– Våre funn gjenspeiler en internasjonal trend, der opptrapping av den israelsk-palestinske konflikten følges av økt antisemittisme. Vi mener at dette også er den viktigste faktoren bak resultatene, der mange års nedgang i utbredelse av antisemittisme i Norge nå er snudd, sier direktør Jan Heiret ved HL-senteret.

Undersøkelsen viser at 11,5 prosent av den norske befolkning har utpregede fordommer mot jøder, mot 9,3 prosent i 2022, det vil si at de støtter flere av de stereotypiske forestillingene som inngår i kartleggingen. Hver femte nordmann (21 prosent) mener at påstanden «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre» stemmer helt eller nokså godt. 17 prosent støtter at «Jøder er blitt rike på andres bekostning», og 12 prosent mener «Jøder har selv mye av skylden for at de er blitt forfulgt».

Heiret understreker at hovedbildet fra tidligere undersøkelser likevel ligger fast:

– Norge er fortsatt blant landene med relativt liten utbredelse av tradisjonelle antisemittiske holdninger, omtrent på nivå med andre land i Nordvest-Europa, sier han.

Sammenlignet med HL-senterets holdningsundersøkelser fra 2017 og 2022, viser årets kartlegging at flere har fått et kritisk syn på Israels politikk. Støtten til palestinerne som part i konflikten er nå tre ganger så høy som støtten til Israel.

Samtidig viser kartleggingen at muslimfiendtlighet fremdeles er langt mer utbredt enn negative holdninger til jøder. Her er resultatene stabile sammenlignet med HL-senterets holdningsundersøkelse fra 2022.

– Resultatene tyder på at holdninger til muslimer i mindre grad påvirkes av situasjonen i Midtøsten. Likevel svarer 35 prosent at Hamas’ terrorangrep 7. oktober har gjort dem mer negativt innstilt til muslimer generelt, sier Heiret.

31 prosent av de spurte i 2024 har utpregede fordommer mot muslimer. Noen av påstandene med mest støtte er «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets» (45 prosent) og «Muslimer er mer voldelige enn andre» (økning fra 26 til 33 prosent).

Følg Extraavisen på facebook!