InnenriksNyheter

Arne Christian Haugstøyl ny sjef for NSM

Arne Christian Haugstøyl
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Arne Christian Haugstøyl (49) er i statsråd i dag beskikket som direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for en periode på seks år.

Arne Christian Haugstøyl (49) er ny direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han er beskikket for en periode på seks år. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen er veldig fornøyd med at Arne Christian Haugstøyl tar på seg dette viktige samfunnsoppdraget med å lede NSM de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Jeg vil samtidig takke Lars Christian Aamodt for den jobben han har gjort som interimsdirektør i NSM fra årsskiftet, sier Mehl.

Med Haugstøyl får NSM en erfaren leder med bred og tung lederkompetanse innen sikkerhetsfeltet. Haugstøyl er politiutdannet og har mesteparten av sin erfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han opparbeidet seg bred fag- og ledererfaring. Før det arbeidet han i flere år i ulike stillinger og roller som politibetjent i Oslo politidistrikt. Haugstøyl har de siste årene arbeidet i næringslivet og kommer fra stilling som gruppeleder i Advansia AS. Her leder han sikkerhetsrådgivere som bistår virksomheter i privat og offentlig sektor.

Haugstøyl tiltrer som direktør i NSM 2. juli. Han overtar stillingen etter Lars Christian Aamodt, som ble midlertidig beskikket i stillingen for en periode på seks måneder ved årsskiftet.