Nyheter

Bare 19 flyktninger til Nittedal hittil i år

Kommunestyret var nok litt vel optimistiske når de vedtok at de i år skulle motta og bosette 170 flyktninger. Hittil i år har Nittedal bare klart å bosette 19 av de 170 vi skal motta.

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IIMDI) offentliggjorde nylig en oppdatert oversikt om hvordan det står til i landets kommuner hva gjelder mottak og bosetting av flyktninger.

Ifølge denne oversikten, ser det ut heller ikke i år ut til at Nittedal klarer å bosette de flyktningene vi har sagt ja til, og dermed forpliktet oss til, å motta.

Kommunestyret vedtok i januar i år å si ja til en anmodning fra IMDI om å motta og bosette 170 flyktninger i 2023. I tillegg til dette antallet kommer det antall som følger av familiegjenforente.

Det hører med til historien at Nittedal heller ikke i 2022 klarte å bosette det antall flyktninger kommunestyret hadde vedtatt vi skulle ta i mot. I fjor skulle vi ta i mot og bosette 140 flyktninger, men klarte bare å bosette 93 personer. Dette gir en prosentoppfyllelse på 66,7 prosent. Klarer vi like stor prosentandel i år, ender vi på å bosette 113 personer.

Blant de dårligste på Romerike

Ser vi ut over kommunegrensa og mot de andre kommunene på Romerike, så kommer vi langt ned på lista hva gjelder måloppfyllelsen.

Hittil i år ligger vi her i Nittedal på en prosentandel på 11,2 prosent. Dersom vi ikke klarer å øke bosettingstakten i månedene som kommer, vil vi være dårligst på Romerike hva angår måloppfyllelsen.

Best på Romerike hittil i år hva angår oppfyllelse av vedtak om bosetting er Ullensaker, med en måloppfyllelse på 25,8 prosent.

Slår vi sammen alle tallene for antallet som er vedtatt å ta i mot, ser vi at kommunene på Romerike har vedtatt å ta i mot totalt 1445 flytninger i år. Hittil har de klart å ta i mot 16,4 prosent, eller 236 personer.

Det må skytes inn at for to av kommunene på Romerike, Hurdal og Rælimgen, er det ikke oppgitt tall på antall bosatte. Dette skyldes, ifølge IMDI, at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.

Tallenes tale

Prosentvis bosetting per kommune på Romerike

KommuneVedtatt å bosetteAntall bosatteProsentvis bosatte av vedtak
Aurskog-Høland1202319,2
Rælingen80xxxxxx
Lørenskog2402811,6
Lillestrøm3104013
Nittedal1701911,2
Gjerdrum40820
Ullensaker1253525,8
Nes1104723,5
Eidsvoll1502818,5
Nannestad70811,5
Hurdal30xxxxxx
Romerike som helhet144523616,4
xxx at tallet er fjernet av personvernhensyn. Dette betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.

Rangering ut i fra prosentvis oppfyllelse av vedtak

KommuneProsentvis oppfyllelse av vedtak
Ullensaker25,8
Nes23,5
Gjerdum20
Aurskog-Høland19,2
Eidsvoll18,5
Lillestrøm13
Lørenskog11,6
Nannestad11,5
Nittedal11,2