Politikk

Bare syv ukumulerte ble valgt inn i kommunestyret

Vil du komme inn i kommunestyret er det en fordel å være blant de kumulerte på en liste. Dersom du i tillegg står på liste for et stort parti burde du ha store muligheter.

En kikk på data fra kommunevalget kan være interessant for statistikk-nerder. extraavisen har tidligere publisert oversikter over bygdas mest populære politikere basert på personstemmer.

Våre kolleger i Varingen har nå gått gjennom listen over de som er blitt valgt inn i kommunestyret og sammenholdt det med partienes stemmesedler.

Ikke overraskende viser en slik oversikt en klar sammenheng mellom om du er blant de som er kumulert eller blant de ukumulerte hva angår sjansen for at du blir valgt inn i kommunestyret.

Litt om kumulering

Ved norske kommunevalg stemmer man på både parti og kandidat. I valglokalet gjøres dette ved først å velge mellom de forskjellige partienes stemmeseddel. Stemmesedlene kommer ferdig utfylt med partiets listekandidater.

Rekkefølgen av kandidatene bestemmes ikke bare av personstemmer fra velgerne. Partiene har hatt mulighet til å gi kandidater ekstra personstemmer siden 1925, tidligere kalt kumulasjon. I dag, etter valgloven fra 2002, kan partiene gi et visst antall kandidater stemmetillegg, betegnet som forhåndskumulerte. Dette antallet er gitt av størrelsen på kommunestyret. Disse kandidatenes navn står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen. Stemmetillegget tilsvarer 25 prosent av stemmene som partiet mottar, og kan ikke fjernes av velgerne. Hvis du gir en personstemme til et navn med uthevet skrift, vil denne få både stemmetillegget og din ekstra personstemme. Stemmetillegget er en måte for partiene å prioritere sine viktigste kandidater og sikre at disse blir valgt.

Hjelper å være utvalgt

Nå viser det seg at det absolutt hjelper å være blant «de utvalgte».

Av de 29 som ble valgt inn, var 22 av de 29 kandidatene, 75 prosent, blant de partiene anså som viktige å få inn.

Men det å stå på kumulert plass hjelper ikke alltid til å sikre seg plass i kommunestyret. Dersom partiet har flere forhåndskumulerte enn de får inn når stemmene telles opp, blir det kamp mellom de som er forhåndskumulert. Da blir det avgjørende hvem som har fått flest personstemmer av velgerne.

Et godt eksempel på viktigheten av å få valgt inn like mange som er forhåndskumulert, er SP. Partiet hadde to som var forhåndskumulert, men fikk bare inn en i kommunestyret. Dermed ble personstemmene avgjørende, og førstekandidaten «tapte». .

Også Rødt og KrF hadde flere på kumulert plass enn de fikk representanter. De hadde, ut i fra valgkampmålet, to på kumulert plass. Begge partiene fikk inn en representant hver, og i begge partiene sto nåværende kommunestyremedlem på førsteplass. Hos begge fikk førstekandidaten soleklart flest personstemmer av de to. Så her skjedde det ingen rokering i toppen.

En litt annen situasjon var det i MDG. Partiet hadde to som var forhåndskumulert. De fikk inn to i kommunestyret, men velgerne sørget for å stokke om litt. Resultatet ble at en av de som partiet hadde kumulert, ble byttet ut med en som ikke var forhåndskumulert.