NyheterPolitikk

Ber Nittedal bosette flere flyktninger

IMDI anmoder Nittedal om å ta i mot 30 flere flyktninger enn tidligere vedtatt. Dette til tross for at Nittedal ikke klarer å oppfylle tidligere vedtak om bosetting av flyktninger.

Det er behov for å bosette flere enn de 35 000 IMDI opprinnelig anmodet om for 2023. Og 7000 flere enn de 31 000 plassene som allerede er vedtatt av kommunene.

Konstituert direktør i IMDI Lisbeth Fransplass Røren oppfordrer alle kommuner til å vedta i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om å bosette.

– Det gjøres en avgjørende innsats i norske kommuner – store og små, fra nord til sør – for bosetting og integrering av flyktninger i Norge. Det vil bli minst like avgjørende i tiden fremover, sier Fransplass Røren.

Prognosene over bosettingsbehovet har økt siden IMDIs anmodning i fjor høst.

­- Situasjonen kan endre seg gjennom året. Det endelige behovet for bosetting i 2023 både kan bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til noe, sier IMDI-direktøren.  

Fordelinga av bosettingsbehovet per kommune er fastsatt av IMDI, i samråd med kommunenes sentralforbund (KS), og etter tilråding fra fylkeskommunen. 

Sliter allerede

Kommunestyret behandlet tidligere i år en anmodning fra IMDI om å bosette 170 flyktninger. Dette var en anmodning som kommunestyret sluttet seg til, på tross av tidligere erfaring med at det ikke er bare å bosette flyktninger.

Det viser seg også når det kommer tall på bordet over hvor mange Nittedal klarer å bosette. I 2022 vedtok kommunestyret å ta i mot og bosette 140 flyktninger. Av dette antallet, klarte kommunen å bosette 93.

I år skal vi altså, før den siste anmodningen fra IMDI, ta i mot og bosette 170 personer. Men vi er langt unna å klare dette. Tall fra IMDI viser at ved utgangen av april hadde nitten personer fått seg nytt husvære her i bygda.

Når IMDI nå ber Nittedal kommune om å ta i mot og bosette ytterligere tredve til, hvilket gir et totalt antall på 200, er det flere i kommunestyret som klør seg i hodet.

Skorter ikke på vilje

Det lave antallet bosatte er ikke et resultat av motvilje, snarere tvert i mot. Men boligmarkedet i Nittedal er krevende, Det er en skrikende mangel på utleieboliger, hvilket også er noe alle som trenger et sted å bo, erfarer.

Som det blir sagt, selv om kommunen støvsuger markedet etter boliger, så er det til tider håpløst. Det finnes rett og slett ikke nok boliger.

Så hvordan man skal klare å bosette ytterligere 30 når man ikke klarer å «ta unna» det antallet man allerede har vedtatt å ta i mot, er for mange et mysterium.

Det må jo presiseres at anmodningen fra IMDI er nettopp det, en anmodning. Så får man se om bygdas politikere følger opp anmodningen.