Nyheter

Bilfører må møte i retten

En bilfører må møte i retten etter å ha rygget på en syklist ved Strømsenga.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembete, inntraff ulykken i juni ifjor. Ifølge tiltalen skjedde ulykken tidlig om morgen 9. juni i 2023 da den tiltalte bilføreren rygget ut sin personbil ut av et gårdstun og ut på rv4 ved Strømsenga. For å komme ut på riksveien, måtte han krysse gang- og sykkelveien som går parallelt med riksveien.

Slik påtalemyndigheten ser det, skjedde ryggingen uten at føreren hadde tilstrekkelig utsyn til gang- og sykkelveien. Han ble derfor ikke oppmerksom på en person som kom syklende på nevnte sykkelvei.

I kollisjonen som oppsto, ble syklisten påført brudd i ryggen og kragebeinet, sår- og kuttskader på overarm samt kuttskader blant annet i hode, øre og i halsen.

31, første ledd. Ifølge tiltalen var syklisten etter ulykken først innlagt noen dager ved Oslo universitetssykehus, før han ble overført til Ahus. Etter sykehusoppholdet var syklisten hundre prosent sykmeldt i en måned, deretter femti prosent sykmeldt frem til midten av oktober.

Risikerer inntil tre års fengsel

Bilføreren er tiltalt etter Straffeloven paragraf 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Han er også tiltalt for brudd på Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd jfr. paragraf 3 for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågiven og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Straffeloven paragraf 280 har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Erstatningskrav

I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om tap av førerretten samt at den skadde syklistens bistandsadvokat kan legge ned påstand om erstatning for den skade syklisten ble påført.

Det er satt av to dager i retten til saken, som starter i Romerike og Glåmdal tingrett 5. februar.