Politikk

Bred støtte fra Palestina-aktivister

Regjeringen får bred støtte fra norske Palestina-aktivister og ulike hjelpeorganisasjoner for sin beslutning om å anerkjenne Palestina som en egen stat.

Regjeringens beslutning om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat, får bred anerkjennelse fra både Palestina-aktivister, fagbevegelsen og hjelpeorganisasjoner.

Ikke uventet er Palestinakomiteen strålende fornøyd med regjeringens beslutning. I en pressemelding gratulerer de regjeringen med en klok beslutning.

– Dette er en sak vi har jobbet med lenge og et viktig signal til Israel om at Norge ikke godtar okkupasjonen av Vestbredden eller intensjonen om at Gaza skal tømmes for palestinere for å utvide staten Israel, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

– Der er også et viktig signal til palestinerne om at Norge anerkjenner deres rett til selvbestemmelse og til å leve i en egen stat, fortsetter hun.

Khateeb sier Norge nå stiller seg på samme side som 143 av 193 stater i FN og burde anerkjent Palestina for mange år siden. Tydelige politiske signal er viktige, men en anerkjennelse av staten Palestina må følges opp med konkrete tiltak som kan få slutt på den israelske okkupasjonen og bidra til å realisere en selvstendig palestinsk stat.

– Dette må følges opp på flere måter, blant annet ved å stanse all økonomisk støtte til Israels kolonisering og okkupasjon av palestinsk land, gjennom investeringer i det norske Oljefondet, avslutter Khateeb.

Gratulasjoner fra fagbevegelsen

Fagbevegelsen, med LO og Fagforbundet i spissen, har lenge ivret for norsk anerkjennelse av Palestina som egen stat.

LO håper og tror dette kan bidra til å presse fram løsninger på den akutte krisen i Midtøsten. En anerkjennelse vil forhåpentligvis kunne bidra også til å presse fram løsninger ved forhandlingsbordet, noe som også er i Israels interesse.

– Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon. Anerkjennelse er det beste på lang sikt. Vi mener anerkjennelsen kan bidra til palestinsk forsoning, være et initiativ for fred og for en framtidig tostatsløsning og samtidig er en naturlig videreføring av tidligere norsk politikk, sier LOs leder, Peggy Hessen Følsvik.

– Volden, antall drap og spenningsnivået øker også på Vestbredden. Sulten herjer, helsevesenet har kollapset og nødhjelpen er minimal. Krisen i Midtøsten må løses gjennom forhandlinger. Da hjelper det å ha to sidestilte parter ved forhandlingsbordet, legger hun til.

Også fra LOs ulike tilsluttede fagforeninger vanker det ros. Fagforbundet har lenge ivret for norsk anerkjennelse av Palestina. Det er derfor naturlig at det er raskt ute med å sende gratulasjoner til regjeringen.

– Dette er en gledens dag. Norge og de andre landene har tatt et viktig skritt til støtte for palestinernes rett til selvbestemmelse. Okkupasjonsmakten har fått klar beskjed at okkupasjonen og apartheid må opphøre umiddelbart, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

En viktig seier

Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemaker, kaller regjeringens anerkjennelse av Palestina en viktig seier for palestinernes frihetskamp.

– Dette er på høy tid! Endelig stiller Norge seg på riktig side av historien, og bidrar til en viktig seier i palestinernes frihetskamp, sier Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker.

Anerkjennelse av Palestina er noe som mange i Norge har kjempet for i årevis.

– Folk har stått på barrikadene for å si ifra om hvor viktig norsk anerkjennelse er. Statsministerens annonsering i dag er et resultat av at aktivister, organisasjoner og vanlige folk har kjempet dette frem i flere år, sier Hansen Haugan.

Fra Norsk Folkehjelp, som har en rekke hjelpeaksjoner gående i de palestinske områdene, kommer det gode ord.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal, palestinernes rettigheter har aldri vært så lite ivaretatt av verdenssamfunnet. På Vestbredden har drap, vold og trakassering økt betraktelig de siste syv månedene og stadig større områder blir okkupert. Norges anerkjennelse av Palestina er helt i tråd med FNs historiske ansvar overfor palestinerne, sier Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp i en uttalelse.

Han fortsetter:

– Allerede i mai 1949 stemte Norge for at Israel skulle tas opp i FN, og ved dette anerkjente Israel som en suveren stat. Det skulle bare mangle at palestinernes legitime rettigheter etter folkeretten bli fulgt opp gjennom anerkjennelse av Palestina som stat.