Nyheter

Da fikk vi ny ordfører

Ved en enkel, men høytidelig seremoni i forbindelse med konstitueringen av det nye kommunestyret, skiftet ordførerkjedet eier.

Man kan mistenke, med tanke på forrige periodes ståhei, at det begynner å bli en vane dette å skifte ordfører i Nittedal. Men sjelden har har det vel vært like stilfult.

Det var ikke mye pomp og prakt over skiftet av ordfører i Nittedal. Den avgående ordføreren, Inge Solli, rett og slett inviterte Rune Winum opp på ordførerpodiet. Etter noe velvalgte ord fra begge to til den andre, fikk Rune Winum ordførerkjedet rundt sin hals.

Det var ikke mye debatt rundt selve valget av ny ordfører.

Her vanket det pene ord fra både avtroppende ordfører så vel som fra opposisjonen. Ingen tvil om at den nye ordføreren møtes med nysgjerrighet.

Rune Winum kvitterte med å si at han ønsker å være en åpen ordfører, en ordfører for hele bygda.
Fra flere kommunestyrerepresentanter ble det grepet fatt i hans ord om å være en åpen og inkluderende ordfører. Det ble uttrykt et håp om at dette ikke bare var ord, men noe som man vil få se i praksis.

Mer strid om varaordfører

Om det var enstemmighet rundt valget av Rune Winum som ny ordfører, var det større strid rundt valget av Inge Solli som ny varaordfører.

Inge Solli var kandidat for det styrende flertallet, og som så dan var utfallet gitt. Men det forhindret ikke opposisjonen til å gi sitt syn gjeldende.

Flere representanter ga åpent uttrykk for mistillit til den nye varaordføreren. Det ble fra flere talere åpent sagt at de ikke stolte på at han ga dem full informasjon om saker. Fra Rødt ble det nok en gang trukket frem at de ble ekskludert fra informasjon i saker.

Som en naturlig følge av kritikken mot Inge Solli, lanserte opposisjonen sin egen kandidat.

Om det var en oppfølger til Rødts stunt for fire år siden da de lanserte Helge Fossum som motkandidat til Hilde Thorkildsen, vites ikke. For ordens skyld, Fossum var da en del av den daværende flertallskonstellasjonen, vites ikke. Men SPs Kristoffer Øksne lanserte Høyres Anne Hilde Rækstad som sin kandidat – et kandidatur som lynraskt ble skutt ned. Ordfører Winum var lynraskt ute med å si at Rækstad ikke var kandidat. Store deler av opposisjonen valgte da å stemme blankt ved avstemmingen.