Politikk

Da kan moroa starte…..

Nå er forpostfektingen over, de fleste verv er fordelt og det nye kommunestyret kan samle seg.

Nå er valget historie. Det samme er alle forhandlinger og all taktikkeri – på mandag samles kommunestyret til kon,tituering, og det er tid for å snakke politikk.

Det første som nå skjer når kommunestyret samles, er valg av ordfører/vara og medlemmer av en haug utvalg.

Valg av ordfører/vara skjer ved alminnelig valg blant kommunestyrets medlemmer. Den av kandidatene som får flest stemmer, er valgt til den stillingen det stemmes over.

Avtale valg

Valg av medlemmer til formannskap og hovedutvalg kan skje på to måter; ved forholdstallsvalg eller avtalevalg.

Avtalevalg, som er det som mest har vært benyttet her i bygda, gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varaer. Innstillingen må vedtas enstemmig av kommunestyret. Rent praktisk gjennomføres dette ved at de ulike partienes gruppeledere møttes på forhånd og fordeler de ulike verv seg i mellom.

Dersom partiene ikke blir enige, må valgene skjer ved forholdstallsvalg. Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister som leveres inn av partiene eller en gruppe på forhånd, og avgjøres ved avstemming blant kommunestyrets medlemmer. Den liste som oppnår flest stemmer, «vinner».

Her er formannskapet

Følgende politikere vil utgjøre formannskapet de neste fire årene:

Rune Winum (H)
Anne Hilde Rækstad (H)
Kirsten Irene Lunde Warberg (H)
Marius Egeberg (H)
Helge Fossum (FrP)
Mads Hovda (FrP)
Inge Solli (V)
Øyvind Nerheim (KrF
Hanne Børrestuen (Ap)
Alexander Skinnarland (Ap)
Line Kjos (INP)
Ida Cathrine Grøvan Ruud (SV)
Anne Hilde Røsvik (MDG)

Her er hovedutvalgene

Her er hovedutvalget for plan og miljø
Anne Hilde Rækstad (H)
Arnt Kristoffersen (H)
Rune Hanken (H)
Helge Fossum (FrP)
Stine Øversveen (FrP)
Stein Tore Madsen (FrP)
Egil Hjorteset (V)
Emilie Kreyberg (V)
Iren Beisvåg (Ap)
Ann-Karin Pettersen (Ap)
Anders Nermoen (Ap)
Ketil Eger (SV)
Kristin Skinstad Van Der Kooij (MDG)

Her er hovedutvalget for oppvekst og velferd
Hege Skonnord (H)
Marius Egeberg (H)
Tanja Johansen (H)
Helge Fossum (FrP)
Jorunn Rønningen (FrP)
Andreas Qvale (FrP)
Inge Solli (V)
Kari Anne Karlsen (KrF)
Siavash Sangtarash (Ap)
Kari Aaneby (Ap)
Monica Johnsen (INP)
Anne Glestad Lech (SP)
Atle Skift (Rødt)