Politikk

Da starter alvoret….

extraavisen vil i tiden fram mot det kommende kommunevalget presentere de ulike partienes lister. Vi starter med Rødt.

Denne uken har det vært en strøm av politikere som måtte ta seg en tur ned på Rådhuset. Alle hadde de et ærend til valgansvarlig i Nittedal kommune og leder av politisk sekretariat, Heidi Lynnebakken. Hensikten med besøket var viktig nok; levering av partienes valgliste for det kommende kommunevalget. Dersom man ville delta og stille liste, var fristen fredag 31. mars kl. 12.00.

Rødt tidlig ute

Et av de første partiene til å levere sin liste var Rødt.

Rødt var relativt tidlig ferdig med sin liste, og leverte den elektronisk for flere uker siden. Dette at man kan levere et partis liste digitalt er relativt ny, og det er jo ikke alltid elektronikken er på lag med en. Derfor har flere av bygdas partier enten valgt å levere «gammeldagse» håndskrevne lister, eller den myndige lederen for politisk sekretariat har innkalt dem for også å motta manuelle lister, sånn for sikkerhetsskyld.

Rødt stiller hva de selv kaller med en liten, men sterk liste. Flere av kandidatene er gamle travere, men de har også med noen nye.

Ikke overraskende toppes lista av partiets kommunestyrerepresentant Atle Skift. Tradisjonelt betyr det at han regnes som partiets ordførerkandidat.

På andre plass finner vi Hanne Høiås. Høiås er leder av lokalpartiet, og har i inneværende periode vært førstevara til kommunestyret.

Optimistiske

Det er ett optimistisk lokalparti som nå gjør alt klart for en skikkelig langspurt fram mot kommunevalget.

Siden de kom inn i kommunestyret ved siste har vi opplevd en stor økning i antall medlemmer. Partiet har også opplevd en større oppmerksomhet, og ikke minst respekt fra både de mer veletablerte i kommunestyret og fra den vanlige velger. Disse to tingene har gjort at Rødt mener det er realistisk å tro på dobling av kommunestyregruppa.

Rødts kandidater til kommunestyret

Her er Rødts liste ved valget til kommunestyrestyret:
Atle Skift
Hanne Høiås
Stian Solberg
Marte Kristin Langøen
Herman Linde
Jenny Alvsåker
Erik Juvshol
Pia Emilie Høiås
Tina Skogland Linde
Christian Laupsa
Hans Torkel Bergli

Følg extraavisen på facebook!