Politikk

Da starter dansen rundt pengesekken

I politikken er det mye som forandres, men også mange faste ritualer. Ett av disse faste tingene er den årlige budsjett- og dialogkonferansen for politikerne og administrasjonen.

På fredag er det klart for oppstart av politikernes årlige budsjettrace. Starten kalles «budsjett- og dialogkonferansen». Her orienterer administrasjon om hvordan det ser ut, altså hvordan det står til med økonomien per dags dato og for neste år. Det er ikke snakk om å fortelle politikerne hvordan de skal bruke pengene, det er politikernes eget ansvarsområde. Administrasjonen bare forteller hvor mye som er til rådighet. De rett og slett prøver å fortelle ivrige politikere med masse ideer hvilket handlingsrom de har.

Innabygds i år

Denne årlige seansen har vanligvis funnet sted på Moxy på Hellerudsletta. Men denne gang har bygdas politiske og administrative ledelse i fellesskap kommet frem til at det er bedre å bruke kommunens lokaler.

Dette skjedde etter at flere av kommunestyrets medlemmer stilte spørsmål ved om det var vel anvendte penger å leie lokaler utenbygds når kommunen har fullt brukbare lokaler. Bevertningen kan Gnisten stå for.

Som sagt så gjort.

Av uviss grunn hadde man opprinnelig satt opp menighetsrommet i kirken på Rotnes som lokale – det skal ikke utelukkes at administrasjonen mener man trenger litt hjelp fra høyere makter? Men det kunne man ikke bruke, det lokalet mangler teleslynge. Så da måtte man flytte seg litt nærmere rådhuset, til kulturhuset.

Så i år er er det ikke Moxy som er stedet, men kulturhuset.