NyheterPolitikk

Det blir skolevalg i år også

Valg er også skolevalg på den enkelte skole. Årets skolevalg blir som tidligere år, med debatter, stands og valg.

Valg er også skolevalg på den enkelte skole. Årets skolevalg blir som tidligere år, med debatter, stands og valg.
Skolevalget er viktigere enn noen gang, mener fylkesråd Heidi Westbye Nyhus. Nå har fylkestinget vedtatt hvordan årets valg gjennomføres.

– Jeg er glad for at vi sammen med fylkestinget har fått på plass gode retningslinjer for skolevalget. I en tid der demokratiske verdier stadig utfordres, er skolevalgsarrangementene viktigere enn noen gang, mener fylkesråd Heidi Westbye Nyhus.

Valgår betyr også skolevalg. 29. mars vedtok fylkestinget en rekke retningslinjer og praktiske avklaringer for hvordan årets skolevalg skal gjennomføres.

Gjennom debatter, valgtorg og valg skal elevene få mulighet til å delta aktivt i politiske diskusjoner, få kunnskap om ulike politiske retninger og avgi sin egen stemme.

Viktig debattarena

Fylkestingsvalget i 2023 gjennomføres som om delingen av Viken allerede har skjedd. Det samme gjelder for skolevalget. Alle fylkeskommunens skoler deltar, mens de private videregående skolene inviteres til å delta i fylkeskommunes opplegg, som blant annet består av debattskoleringskurs og en logistikkplan for partienes besøk på de forskjellige skolene.

Dette innebærer at det kan bli skolevalgarrangementer ved nærmere 80 skoler mellom 21. august og 5. september

Formålet med skolevalget er å fremme elevenes demokratiforståelse, oppslutning om demokratiske verdier og demokratiets spilleregler.

– Skolene våre blir en viktig debattarena til høsten. Nå har vi lagt et godt grunnlag for at skolevalget skal bli en god og viktig opplevelse for våre elever, sier Westbye Nyhus.

Dette er vedtaket

Vedtaket som ble fattet i fylkestinget lyder slik, i sin helhet

Viken fylkeskommune følger de nasjonale anbefalingene gitt av Utdanningsdirektoratet og Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) om gjennomføring av debatter og valgtorg ved skolevalget 2023, med unntak av det som følger av forslag til vedtak punkt 2.

Valgtorgene skal gjennomføres umiddelbart etter debattene. Partier som stiller liste ved fylkestingsvalget får anledning til å delta på valgtorg. Unntaket er partier som fremmer hatefulle ytringer, konspirasjonsfortellinger og ekstremt tankegods. Fylkestinget ber Fylkesrådet som skoleeier tydeliggjøre dette forbeholdet overfor skolene i Viken.

Formålet med skolevalget er å fremme elevenes demokratiforståelse, oppslutning om demokratiske verdier og demokratiets spilleregler. I tråd med dette formålet skal det ikke gis anledning å distribuere materiell som fremmer antidemokratiske holdninger eller hat mot grupper i samfunnet til elevene i Viken-skolen.

Skolevalgene skal avholdes så raskt som mulig etter gjennomført debatt og valgtorg, men tidligst 28. august. Seneste valgdato er 5. september.

Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for dialog mellom skoleeier, skole og kommune, med mål om å gi flest mulig av de elevene som er stemmeberettigede ved lokalvalget mulighet til å kunne stemme på skolen eller i umiddelbar nærhet til skolen.

Fylkesadministrasjonen utarbeider nærmere retningslinjer for gjennomføring av debatter og valgtorg i samarbeid med ungdomsorganisasjonene. De private videregående skolene inviteres til å delta i fylkeskommunens opplegg, men forplikter seg ved deltakelse til å følge de samme retningslinjene.

Viken fylkeskommune ber skolene utarbeide en strategi for å sikre opplæring og forklaring i hvordan valgdeltagelse gjennomføres i kommune- og fylkestingsvalget 2023. Valghandlingen i stemmelokalet, valghandlingen i forhåndsstemmelokalet, om forhåndsstemming og andre muligheter til å stemme. Det er viktig for Norges største skoleeier å sikre at elever i Viken-skolen har kunnskap nok til å ønske å benytte seg av sin stemmerett.

Innføre en øvre aldersgrense på 30 år for politikere som skal delta i skolevalgdebattene.

Politiske ungdomspartier som ønsker å besøke fylkeskommunale skoler utover skolevalget, skal få anledning til å besøke skolene minst to ganger i året etter avtale med respektive skoler.

Følg extraavisen på facebook!