NyheterPolitikk

Det kan bli skifte av ordfører til høsten

Dersom man skal tro meningsmålingene, taler mye for at at det kan bli blå-blå styre her i bygda etter høstens valg, og at Rune Winum kan ta på seg ordførerkjedet etter høstens valg.

extraavisen vil frem mot høstens valg presentere en månedlig måling av hvordan det ligger an på den politiske fronten her i Nittedal.

Denne målingen er basert på et gjennomsnitt av de kommunevalg-målinger som offentliggjøres i media.

Det er noen ting man må være klar over ved de målinger vi offentliggjør.

De tall vi presenterer, er basert på på de kommunevalgmålinger som presenteres

i avisene og NRK/TV2. Det at det er en kommunevalgmåling, betyr at velgerne er spurt om hvilket parti de ville stemt på hvis det var kommunevalg.

Dette er en landsmåling, det vil si at velgere over hele landet er spurt om partipreferanse. Man har altså ikke spurt spesifikt velgerne i for eksempel Nittedal om deres mening.

Så for å komme frem til et «resultat» for Nittedal, foretar man det som på fagspråket kalles «nedbryting», eller fordeling av svarene. Denne nedbrytingen skjer etter bestemte «regler», som du kan lese mer om på pollsofpoll.

En del usikkerhet

Så langt i år må de meningsmålingene som er tatt opp være lystig lesing for Høyre og partiets ordførerkandidat Rune Winum. Partiet ligger an til, sammen med Frp, å kunne overta den politiske styringen ved høstens kommunevalg. Ut i fra slik det ligger an nå, vil de trenge en stemme til i kommunestyret. Det er jo ikke helt utenkelig at Venstre vil kunne danne flertall med de blå-blå? De stemmer jo i dag ofte sammen med Høyre og Frp i kommunestyret.

Men det er jo lov til til å helle litt is i blodet på drømmende Høyrefolk. Både Rødt og KrF ligger godt an til å kapre mandater. For KrFs del vil det si at de beholder det mandatet de har i dag, for Rødts del vil ett mandat ekstra bety at de øker sin gruppe fra en til to mandater. Et annet usikkerhetsmoment er i hvilken grad partiene klarer å mobilisere velgere. Særlig AP har jo i tidligere tider vært viden kjent for være flinke til å mobilsere sine velgere. Dette med velgermobilisering er jo også viktig med tanke på valgdeltakelsen.

Tallenes tale

PartiResultat 2019Beregnet mars 2023Mandater 2019Beregnet mars 2023
AP25,122,676
Høyre25,436,3810
Frp11,813,034
SV5,47,022
SP10,66,932
KrF2,52,510
Venstre6,46,422
MDG8,35,722
Rødt3,84,311
Andre0,50,400

Følg extraavisen på facebook!