Næringsliv

Det skjer flere endringer med avisa

Flere og flere leser extraavisen, det er noe som gleder oss.

Men vi gir oss ikke. I løpet av kort tid vil det skje en del endringer her i avisen. I denne artikkelen vil vi liste opp noen av de endringer som vil skje.

Den første endringen som vil skje, er at i løpet av kort tid vil skifte publiseringsløsning. Hittil har vi basert oss på først Joomla, nå WordPress. Dette er løsninger som er enkle og billige, men som krever endel arbeid for å være egnet til å lage en skikkelig nettavis med profesjonelt utseende.

Ny plattform

Løsningen er selvfølgelig å skifte publiseringsplattform. Bite i det sure eplet og kjøpe en mer proff publiseringsløsning.

Over nyttår kommer vi til å flytte avisen over på en plattform som vil gi oss de samme muligheter som VG/Dagbladet og andre større aviser.

Med den nye løsningen får vi blant annet mulighet til å arrangere nettmøter – nettmøter der vi for eksempel får ordføreren til å svare på spørsmål fra leserne live.

Vi får også muligheter til å lage oppslagstavle der leserne kan legge inn arrangementer og andre begivenheter selv, og ikke som i dag hvor man må sende oss mailer – altså en selvbetjeningsløsning.

På samme måte kommer vi, etter hvert som vi får på plass denne løsningen, også begynne å ha annonser i avisa. I starten vil vi ha Google Ads. Etter hvert vil vi lage en selvbetjeningsløsning der firmaer og privatpersoner selv kan legge inn annonser.

Mulighetene denne løsningen gir oss er i praksis uendelige.
Men det viktigste er at den gir oss muligheten til å konsentrere oss om å lage en god avis fremfor å måtte bruke tid på å finne ut hvordan vi kan tilpasse WordPress., Joomla eller andre gratis løsninger, og få det til å virke proft.

Legger ned facebookgrupper

Samtidig som vi innfører ny publiseringsløsninger, gjør vi også forandringer når det gjelder vår bruk av sosiale medier.
Kort fortalt kommer vi til å legge ned facebook-gruppene «extraavisen» og «Vårt Nittedal». Gruppa «extraavisen» var i utgangspunktet tenkt å drive reklame for avisa, mens den andre skulle være en «vanlig» facebookgruppe.

Vi har imidlertid kommet til at det tar for stor tid både å drive avis og drifte to grupper/sider på facebook. Dette er tid som går litt på bekostning av det vi vil drive med; lage en god nettavis for bygda. Derfor har vi besluttet å legge ned begge gruppene/sidene. Vi kommer etter hvert til å erstatte dem med en side på facebook hvor vi kan reklamere for avisa.

Vi trenger skribenter

Det hjelper ikke med all verdens fancy publiseringsløsninger hvis vi ikke har noe å fylle avisa med.

Så derfor spør vi våre lesere om det er noen der ute som går svangre med lysten til å skrive litt? Men kanskje er du usikker på om du er «flink nok?
Det kan du ta med ro. Vi hjelper deg gjerne med utforming og med korrektur etc. Det er bare å komme med det du har, så vurderer vi det.

Vi er åpne for det meste. Det eneste kravet vi stiller er at det du skriver om har en tilknytning til Nittedal. Men det behøver ikke nødvendigvis være om noe som skjer her i bygda.

Dersom en nittedøl finner på noe eller vekker oppsikt, så er det selvfølgelig av interesse – uansett hvor det skjer.