Krim

Dømt for mishandling av medelev

Foto: Wikimedia Commons
To tenåringer måtte nylig møte i retten tiltalt for å ha mishandlet en medelev på skolens toalett.

Voldsepisoden startet i et friminutt på en skole på Øvre Romerike i september i fjor. To tenåringsgutter tok kontakt med fornærmede, før de med makt førte ham til skolens toaletter.

Fornærmede hadde en forhistorie der han ble plaget og mobbet, følgelig var han redd for hva som skulle skje da guttene tok tak i ham.

Da fornærmede ankom toalettet, ble han møtt av mange elever. Den ene av de tiltalte guttene dyttet fornærmede hardt i skulderen. Deretter begynte begge de to tiltalte å slå og sparke fornærmede. Mens han lå nede, fikk gutten flere spark mot hodet. I dommen heter det at fornærmede opplevde sparkene som veldig harde. Sparkene føltes som de skulle sparke til en ball, og flere av dem traff hodet. Gutten ble livredd, og fikk dødsangst.

Mishandlingen påførte gutten tydelige merker i ansiktet, sår i hodet og en lettere hjernerystelse.

Nektet straffeskyld

Da saken kom opp i Romerike og Glåmdal tingrett, nektet begge tenåringsguttene straffeskyld. De nektet for å ha hatt noe med fornærmede å gjøre den aktuelle dagen.

På dette punktet ble de ikke trodd av retten. Slik retten så det, var det bevist ut over en hver rimelig tvil at de tiltalte hadde forholdt seg slik det fremgår av tiltalen. Retten kom også til at de utførte handlinger var forvoldt med forsett.

Retten begrunner sitt syn på at handlingen var utført med forsett med handlingens alvorlighetsgrad. Voldsutførelsen hadde en større skadepotensial enn det som ble utfallet. Retten la også vekt på at volden ble filmet, og at den ble utført mot en forsvarsløs person.

Det blir også anført i dommen at hendelsen har fått store konsekvenser for fornærmede. Han har i ettertid måttet bytte skole. Han har også slitt med hodepine og konsentrasjonsvanker.

Retten fant at en betingets traff på 75 dager var passende. I tillegg må begge de tiltalte betale 10.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Etter hva Romerikes Blad har fått opplyst, har påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen.