KrimTumyrhaugendrapet

Drapssiktet overført til psykiatrisk sykehus

Den siktede etter drapet på Tumyrhaugen er nå overført fra varetektsfengsel til psykiatrisk sykehus.

Det var fredag 17. november at politiet rykket ut til Tumyrveien på Rotnes i Nittedal etter melding om en voldshendelse. Da politiet ankom stedet, ble det gjort funn av en alvorlig skadet kvinne. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men etter kort tid ble kvinnen, som er i 50-årene, erklært død. En mann, også han i 50-årene, ble pågrepet på stedet. Det var den pågrepne som selv varslet nødetatene om det inntrufne.

Siktede har sittet varetektsfengslet siden drapet. Men nylig ble han overført fra varetektsfengsel til psykiatrisk sykehus. Dette da siktede lider av en psykoselidelse.

Nylig måtte den siktede nok en gang møte i tingretten i forbindelse med begjæring om fornyet varetekt.

Under dette rettsmøtet ble det fremlagt en rapport fra de rettssakkyndige. Denne rapporten fastslår at siktede har en kronisk psykisk diagnose, en diagnose han har hatt siden 2002. Det fremgår også av rapporten at det foreligger en betydelig gjentakelsesfare. På bakgrunn gjentakelsesfaren, valgte retten å forlenge varetektsfengslingen, men slik at siktede inntil videre vil gjennomføre varetektstida ved en psykiatrisk institusjon.

«Sykehusopphold er et surrogat for fengsling, og det foreligger betydelig gjentakelsesfare. Retten fastsetter dermed at siktede kan holdes på psykiatrisk avdeling med tvang og hentes tilbake til ved unnvikelse om nødvendig med makt og med bistand av offentlig myndighet, skriver dommer Karoline Tandberg i sin kjennelse.

Kan ha vært utilregnelig

I og med at sakkyndige fastslår at siktede har en kronisk psykoselidelse, og hatt denne siden 2002, kan det se ut som at de sakkyndige heller mot at mannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Skulle retten, når saken skal opp til doms, lande på den konklusjonen, vil han ikke kunne dømmes til fengselstraff, men vil bli overført til tvungent psykisk helsevern.

Overfor lokalavisen Varingen ønsker ikke påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Camilla Ek Sørensen, å kommentere de sakkyndiges rapport utover at det er den høyere påtalemyndighet som fatter vedtak om påtale. Hun legger til at skyldsspørsmålet, herunder spørsmålet om eventuell utilregnelighet i gjerningsøyeblikket, avgjøres av retten.