Nyheter

Dyrere å reise uten gyldig billett

Ruters kontrollgebyr øker, for første gang på fire år, fra første oktober.

Nå blir det dyrere å reise uten gyldig billett på transportmidler som hører inn under Ruter-ordningen.

Blir du tatt uten gyldig billett, vil det fra 1. oktober koste deg 1200 kroner.

– Målet er å få flere til å betale. Inntektene fra billettsalget til Ruter går direkte tilbake til forbedring og drift av kollektivtilbudet, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen.

Billettkontrollgebyret er ikke endret siden 2015. Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter satsene for gebyr.

Tidligere i år vedtok departementet at Ruter og Vy kan øke tilleggsavgift slik at den følger den generelle prisveksten i samfunnet. Fra søndag 1. oktober vil det derfor koste mer hvis du ikke kan fremvise gyldig billett under billettkontroll.

– Finansieringen av kollektivtilbudet er et spleiselag mellom de reisende, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, sier Myhren-Haugen.

På årsbasis taper Ruter mellom 200 og 250 millioner kroner på at folk ikke kjøper billett. Utregningene er gjort på bakgrunn av målinger, som viser at ti prosent av de reisende ikke betaler for seg. Ruter har den siste tiden økt antall kontroller og også hatt kampanjer som oppfordrer folk til å huske å kjøpe billett.

Dette er de nye satsene

Uten gyldig billett må du ved billettkontroll nå betale gebyr etter følgende satser:
Tilleggsavgift for personer mellom 15-18 år: 1200 kroner
Tilleggsavgift for voksne ved faktura: 1470 kroner.
Tilleggsavgift for voksne som betales på stedet: 1200 kroner.
Satsen for forfalsket billett: 2600 kroner, og billetten blir inndratt.