Transport

En bussholdeplass til besvær

Da Ruter forlenget rute 385 fra Rotnes til Nittedal stasjon flyttet de også holdeplassen – eller gjorde de det? Hvilken holdeplass er det egentlig vi skal bruke på Rotnes?

16. april i år forandret Ruter på flere av bussrutene i vårt distrikt. Dette gjaldt blant annet rute 385 som før omleggingen hadde endeholdeplass på Nittedalssiden på Rotnes. Etter ruteendringen i april ble den forlenget opp Stasjonsveien, og fikk ny endeholdeplass på Nittedal stasjon.

Så langt alt vel. For de som bor oppover mot Nittedal stasjon var det kjærkomment at bussruten ble forlenget opp Stasjonsveien. Det betød at dersom man eksempelvis hadde vært på Ahus og bodde, la oss si ved Brente, slapp man å enten gå opp Stasjonsveien eller bytte buss på Rotnes.

Det som derimot skaper problemer for noen, er at det faktisk er to holdeplasser i retning nordover på Rotnes.

Det ene, som er det som rute 390 bruker, og den «gamle» endeholdeplass for 385 ved Joker-butikken.

Hvilken gjelder?

Så langt alt vel for de fleste. Men forvirringen oppstår når man skal ta 385-bussen. Flere av våre lesere har kontaktet oss og opplyst at de har stått ved busslomma som 390-bussen bruker på Rotnes, og bussjåføren har ignorert deres tegn på at de vil med. Andre har opplevd å stå ved den gamle busslomma til 385-bussen og se bussen stoppe ved den andre bussloma og deretter kjøre fordi dem. Tilsvarende har flere opplevd at når de skal av 385-bussen på Rotnes, så stopper noen sjåfører der hvor 390-bussen stopper – mens andre stopper ved den gamle busslomma til 385-bussen.

Spør man sjåførene, sier noen at de har fått beskjed om å bruke samme busslomma som 390-bussen, andre at de har fått beskjed om å bruke den gamle 385-lomma.

Så hva er riktig?

extraavisen sendte spørsmålet over til Ruter, og svaret vi fikk er som følger:

«385 i retning Lørenskog skal bruke gammel holdeplass. Altså endeholdeplassen i rondellen.
385 i retning Nittedal stasjon skal også bruke denne i tillegg til nordgående holdeplass på Rv4.
Ruters reiseplanlegger er korrekt og denne informasjonen gis operatør, som kommuniserer dette til sine sjåfører».

Så får vi håpe at dette svaret bringer mer klarhet i hvilken holdeplass en stakkars busspassasjer skal bruke.