Debatt/kommentarer

De vestlige demokratiene viser sitt sanne ansikt

Foto: George Louis/Wikimedia Commons
Tyskland har nå utstedt et innreiseforbud i hele Schengen-området for den britisk-palestinske legen Ghassan Abu Sittah. Innreiseforbudet er et såkalt “administrativt forbud” hvor myndighetene ikke behøver å gå om en domstol. Dette vil forhindre Sittah fra å delta på noe som helst arrangement i EU det neste året for å fortelle om sine opplevelser som lege i Gaza under det pågående folkemordet. Men enda viktigere, det forhindrer han fra å møte opp som øyenvitne for etterforskerne fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Tysklands oppførsel bryter med alt som heter ytrings-, organisasjons- og informasjonsfrihet, og gjør dessuten at vi er nødt til å stille kritiske spørsmål til hvordan Schengen-samarbeidet er skrudd sammen hvis ett land, uten at rettssystemet er involvert, kan forhindre et individ fra å reise til et hvilket som helst EU eller EØS land.

På den andre siden av Atlanteren, har det nå blitt avdekka at en rekke amerikanske senatorer har sendt et grovt trusselbrev til sjefaktor ved ICC, Karim Khan, der de truer med alvorlige represalier om han våger å ta ut arrestordre mot Israels statsminister, Netanyahu. Her er avslutninga på brevet:

«The United States will not tolerate politicized attacks by the ICC on our allies. Target Israel and we will target you. If you move forward with the measures indicated in the report, we will move to end all American support for the ICC, sanction your employees and associates, and bar you and your families from the United States. You have been warned.»

Denne typen grove og autoritære trusler er helt uakseptable, og burde føre til en internasjonal skandale. Det er imidlertid få tegn til at det vil få noen som helst konsekvens for de involverte, og har knapt blitt omtalt i norske medier – i enda mindre grad blitt adressert av våre sentrale politikere.

Gjennom å ignorere autoritær og undertrykkende oppførsel fra våre allierte vestlige land, viser Norge en aksept for at anti-demokratiske virkemidler, og fratar oss enhver troverdighet neste gang vi påpeker overtramp fra våre fiender.

Følg Extraavisen på facebook!