Nyheter

Endelig får Kvernstuveien ny asfalt

I lang tid har den vært til stor irritasjon for bilistene. Men nå får omsider Kvernstuveien ny asfalt.

Alle som har kjørt Kvernstuveien siden byggearbeidene på Kvernstujordet startet, har irritert seg over tilstanden på veien. Denne tilstanden skyldes at veien ble utsatt for omfattende skader som følge av anleggstrafikken til og fra byggeplassen ved Kvernstujordet.

Disse skadene medførte at det enkelte steder har vært som å kjøre fra hull til hull. Flere bilister har meldt om omfattende skader på bilene. Særlig bilenes understell har fått unngjelde.

Foto: Atle Skift

Utbyggeren av Kvernstujordet, Kværnstua AS, har erkjent at de har ansvaret for skadene på veien, og inngikk tidligere i år en avtale med kommunen om å betale 900.000 kroner til dekning av kostnadene ved reasfaltering av veistrekningen.

Starter til mandag

I dag, fredag, startet første del av av arbeidet. Dette innebærer fresing av asfalten, hvilket betyr at gammel asfalt fjernes før ny legges på.

Det var rett og slett ikke mulig å bare legge ny asfalt på den som var der fra før. Derfor må gammel asfalt fjernes før ny kan legges. Legging av ny asfalt er planlagt å starte på mandag.

Etter hva som blir opplyst, regner Nittedal kommune med å bli ferdig med arbeidet innen 17. mai. Det er i hvert fall det som er avtalt med entreprenøren.