Nyheter

Endelig leskur på Mo

Endelig kan de som venter på «lillebussen» utenfor Mosenteret kunne gjøre det skjermet mot vær og vind.

Ingen tvil om at det tidvis, særlig å høsten og vinteren, kan være ubehagelig å vente på «lillebussen» utenfor Mosenteret. Et leskur har derfor vært sterkt etterlyst.

En av de som frontet ønsket, var alltid aktive Milli Lilleeng.

Noen av våre lesere husker kanskje at hun i leserinnlegg i Varingen tok initiativet til å få på plass et leskur på nevnte holdeplass. Dette initiativet ble støttet av facebookgruppa «Bussruter i Nittedal 390/390E/380/385», og Rødt stilte spørsmål i kommunestyret om saken – uten at det førte til noe leskur.

Men se så, plutselig kommer det fortgang i saken. Rett før helga ble det observert at noen som arbeidet med å lage en platting på bussholdeplassen.

Ikke før var de ferdige, så kom det lastebiler og en heisekran til Mosenteret. Det prefabrikkerte leskuret blir løftet av og på plass.

Så nå kan også de som venter på «lillebussen» opp til Kruttverket stå skjermet mot vær og vind.