Nyheter

Enighet i vekter-oppgjøret

Foto: G4S/Wikimedia Commons
Det blir ingen streik blant vekterne. Det er klart etter at partene i lønnsoppgjøret for vekterne ble enige i natt.

Etter intens mekling på overtid, ble partene i det såkalte «vekteroppgjøret» i natt enige om ett anbefalt oppgjør. I «vekteroppgjøret» forhandler de to arbeidstakerorganisasjonene Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund med NHO Service og Handel.

I avtalen mellom NHO og de to arbeidstakerorganisasjonene gis det et generelt tillegg på 13,50 kroner. Utover dette er partene enige om 2 kroner som kommer på toppen av resultatet i mellomoppgjøret i 2025. Det er også funnet løsninger for å motvirke korte turnusvakter.

Alt i alt er dette et oppgjør alle de involverte partene er fornøyd med.

Økt grunnlønn viktigst

For Norsk Arbeidsmandsforbund var økt grunnlønn det viktigste kravet foran årets lønnsforhandlinger. Det mener de å ha fått innfridd ved et høyt kronetilegg.

Forbundsleder Brede Edvardsen sier i en uttalelse at vekterne har hatt en reallønnsnedgang.

Brede Edvarsen
Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund

– Dette oppgjøret bidrar til å snu denne trenden. Nå har vi fått på plass en reallønnsøkning, som var vårt mål, fortsetter Edvardsen.

Edvardsen sier at forhandlingene har vært svært krevende, men likevel konstruktive. Forbundslederen fremhever også viktige gjennomslag gjeldende kompetanseheving.

– Vi har fått på plass viktig tekst gjeldende kompetanseheving. Vekterne spiller en viktig rolle for samfunnets beredskap. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass et initiativ for å sikre rett kompetanse i bransjen, sier Edvardsen.

Gir reallønnsvekst

Også hos Parat er man fornøyd med årets lønnsoppgjør. Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, uttaler at det har vært lange og krevende forhandlinger, men at han er glad for enighet om en avtale som sikrer landets vektere en reallønnsøkning.

Lars Petter Larsen
Foto: Parat

– Forhandlingene og nå mekling med NHO Service og Handel har gitt oss et lønnsoppgjør som bidrar til å sikrere våre medlemmer lønnsvekst. Ingen av oss har kontroll på fremtidig prisvekst, men alt tilsier at medlemmer og ansatte gjennom dette oppgjøret får en lønnsvekst som er høyere en prisveksten, sier Larsen.

Larsen sier norske arbeidstakere har opplevd flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader.

– Vi har fått ett kronetillegg som skal sikre alle vektere i den seriøse og organiserte delen av vaktbransjen et oppgjør som gir grunnlag for reallønnsvekst, sier han.

Larsen er imidlertid skuffet over at krav om økning av natt og helgetillegg ikke ble innfridd.

– For Parat er det viktig at ulempen med å jobbe natt og helg kompenseres bedre enn i dag. Vi fremmet krav om en annen fordeling av rammen, men fikk ikke gjennomslag, sier han.

Forhandlingslederen er ellers fornøyd med at partene er enige om at flere vektere får tilbud om årlig helsekontroll, og at partene har nedsatt et utvalg for å diskutere innretninger for kompetanseheving.

Følg Extraavisen på facebook!