Transport

Fant feil hos 17 kjøretøy i kontroll

Det er ikke verken første eller siste gang vegvesenet har kontroll ved kontrollstasjonen på Varpet. Fangsten denne gang ble 17 kjøretøy, hvorav en ble anmeldt og tre fikk kjøreforbud.

Torsdag tok inspektører fra vegvesenet oppstilling ved kontrollstasjonen på Varpet for å kontrollere tunge kjøretøy.

Etter hva vegvesenet opplyser, hadde de ved denne kontrollen et spesielt fokus på tunge kjøretøy, varebiler og vinterutrusting. Kontrollen resulterte i funn hos 17 av de kontrollerte kjøretøyene.

Blant de funn kontrollørene gjorde, var en norsk-registrert trekkbil med nederlandsk henger. Her fant kontrollørene at hengeren manglet baklys, hvilket resulterte i både kjøreforbud og anmeldelse av fører.

Det ble under kontrollen også avdekket flere andre alvorlige forhold. Ett tilfelle var en norsk varebil med løst påbygg, hvilket resulterte i kjøreforbud.

Et annet tilbakevendende problem ved slike kontroller, er overvekt på bilene. Denne gang var det et svenskt vogntog som ble vinket inn. Her viste kontrollen er overvekt på 3,4 tonn, hvilket medførte et gebyr på 19.400 til bileier.

Overtredelsene

En oppsummering foretatt ved kontrollens slutt, viste 17 overtredelser. Disse fordelte seg slik:

Antall anmeldelser: 1
Antall overlastgebyrer: 2
Antall ilagte kjøreforbud: 3
Antall utstedte mangellapper: 7
Antall dekk/kjettinggebyrer: 3
Antall andre gebyrer: 4