Politikk

Får ikke med noen til nytt parti

Det har stormet rundt Industri- og Næringspartiet INP) i det siste. Nå har partiets stifter meldt seg ut av partiet han grunnla, og har stiftet ett nytt parti. Ingen av partiets folk i Nittedal følger med over i det nye partiet.

INP kom som et stjrneskudd inn i det politiske liv foran kommunevalget ifjor høst. I kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 stilte partiet lister i 138 kommuner. Partiet fikk en nasjonal oppslutning på 3,0 %, og totalt 239 kommunestyrerepresentanter fordelt på 115 kommuner.

Også her i Nittedal stilte partiet liste. De endte opp med å få en oppslutning på 2,6 prosent.

Dette ga partiet ett mandat i kommunestyret.

Nesten vel så viktig som det å komme inn i kommunestyret, er den fordelingen av ulike verv som finner sted når kommunestyret konstitueres.

Her inngikk partiet et såkalt teknisk samarbeid med AP, og fikk på den måten maksimalt ut hva angår ulike verv. Ja, de fikk karret til seg langt flere verv enn både SP og Rødt, partier som fikk langt større oppslutning blant velgerne. Men sånn er politikken.

INP er i dag, foruten en representant i kommunestyret, også representert i formannskapet og hovedutvalget for oppvekst og velferd.

Fortsatt fremgang

Også etter valget fortsatte partiet fremgangen, ihvertfall om man skal tro de ulike meningsmålingene.

På Infact/Nettavisens måling for januar, fikk partiet en oppslutning på 6,1 prosent. Men så, når alle piler pekte oppover, startet problemene.

Partiets grunnlegger, Owe Ingemann Waltherzøe, trakk seg på bakgrunn av konflikt innad i partiledelsen. Sammen med en liten gruppe lokallag og fylkesledere tenker de å stifte et nytt parti, «Det norske industriparti».

Foto: INP

Denne konflikten førte til at partiet raste på meningsmålingene. Fra å bli målt til 6,1 prosent på Infact/Nettavisens januar-måling, falt de ned til 2,3 prosent på samme institutts måling for februar.

Forblir i INP

Spørsmålet er hvorvidt i hvilken grad Waltherzøe får følge av mange av de representantene partiet har rundt om i ulike kommunestyrer og fylkesting.

Nettavisen Altinget har foretatt en rundspørring blant de 32 kommunestyregruppene rundt om i landet, hvor partiet er en del av flertallskonstellasjonen. Av disse 32 svarer 31 at de forblir i INP.

Også her i Nittedal er det laber interesse for «utbryterpartiet» til Waltherzøe. Etter hva extraavisen erfarer, har ingen av de som utgjør partiets kommunestyregruppe vurdert å forlate partiet.

Så får man se hva velgerne gjør? Men der får man ikke noe svar før om litt over tre år.