Politikk

Får slippe til i kommunestyret

Det er ikke ofte noen benytter seg av muligheten til å stille «innbyggerspørsmål» i kommunestyret. Men til mandagens møte blir det spørsmål om trafikksikkerheten på Hagan.

En lite benyttet mulighet «vanlige mennesker» har til å gjøre sin mening kjent – eller å stille bygdas politikere til veggs – er gjennom å stille det som heter «innbyggerspørsmål».

Dette er en ordning som innebærer at hvis du får underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, ja så må kommunestyret vurdere saken din. Alle kan foreslå saker i sin egen kommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Det er ikke ofte denne muligheten blir benyttet, men på mandagens møte vil ordfører få seg forelagt spørsmål om mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten på Hagan.

Det er en lokal facebookaksjon, etablert av Andreas Forø Tollefsen og Lars M. Kristiansen, som har samlet inn de nødvendige underskrifter til støtte for sitt forslag om en rundkjøring i krysset Nittedalsveien/Likollen ved Kiwi på Hagan.

Forslaget har sin bakgrunn i den tragiske ulykken for snart to uker siden. I morgenrushet ble den 51-årige Selvakaran Selvadurai ble påkjørt og drept.

De to aksjonistene lanserte ideen om å lage en rundkjøring i krysset Nittedalsveien/Likollen (ved Kiwi). Med en rundkjøring vil trafikken både flyte bedre og bilistene vil kjøre saktere.

Nå har de samlet inn 575 underskrifter, mer enn nok til å få saken tatt opp i kommunestyret. Men det at de får anledning til å gi sitt syn til kjenne fra kommunestyrets talerstol, er ingen garanti for de får gjennomslag.

Men kanskje noen av representantene tar det med seg inn i debatten rundt trafikksikkerhetsplanen? Det er en av de mange sakene som skal behandles under maratonmøtet nå til mandag.

Les mer

Noe må gjøres med trafikken på Hagan