Nyheter

Fire prosjekter får støtte fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 675.000 kroner fordelt på fire prosjekter i Nittedal.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet.

43 prosent av søknadene som kom inn til fristen 1. september har fått tildelt midler.

Disse får støtte nå

Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

– Vi er imponert over alle de flotte initiativene som settes i gang av gode krefter til beste for barn og unge. Nå gleder vi oss til å følge prosjektene fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

I denne runden gis det støtte til prosjekter som bidrar til lettere tilgjengelig utstyr, mer allsidige idrettsanlegg, sosial gaming, mer kunstformidling for barn og unge, økt kunnskap om klima og miljø, tilrettelegging for flere naturopplevelser, formidling av lokalhistorie, ivaretakelse av håndverkstradisjoner, bærekraftig oppgradering av møteplasser og mye mer.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, orkestre, frivilligsentraler og turlag.

Disse får støtte i Nittedal

I Nittedal er det fire prosjekter som får til sammen 675.000 kroner. Disse seks prosjektene er

MottakerBeskrivelseSum
Nittedal kommune Elevtjenesten ved Nittedal ungdomsskoleSykler og utstyr til motorsportprosjekt200.000
Rotnes skolekorps90-års jubileumskonsert75.000
Nittedal TeaterSkape og gjennomføre Nittedal Krudtsværkspel i 2024200.000
Ulverud skoleAnlegg for lyd og bilde i gymsal som brukes både i skoletiden og til fritidsaktiviteter200.000