Nyheter

Folkemøte om utbyggingen på Dølibråtan

I et forsøk på å skape ro rundt utbyggingsplanene på Dølibråtan, inviterer utbyggeren til folkemøte førstkommende torsdag.

Det vil være feil å si at planene fra Trysilhus om utbygging på Dølibråtan har vakt begeistring hos alle i området. Ikke minst er mange av beboerne bekymret for både støy og trafikksikkerheten i forbindelse med utbyggingen.

Saken har sin bakgrunn i at Trysilhus tidligere har kjøpt en rekke eiendommer på og rundt det som heter Dølibråtan.

Det er usikkert hvor mange leiligheter Trysilhus har tenkt å bygge på området. Men da selskapet kjøpte eiendommene 42/168 og 41/46 mellom Ulvefaret og Rådyrveien, ble det anslått et potensiale på 50-60 boliger i størrelsesorden 75 kvadratmeter.

Senere har også utbyggerne kjøpt Hadelandsveien 1516, også kjent som «Brusshopen». Hvorvidt dette kjøpet vil medføre flere boenheter enn det som er planlagt, er ikke kjent.

Må lage ny veiløsning

Et problem er at det må lages en ny veiløsning i området. Den någjeldende reguleringsplanen for området forutsetter atkomst til riksveien via Rådyrveien. Denne løsningen har ikke Statens vegvesen akseptert.

Dette presser frem en ny planløsning for tilførselsvei for hele området, og vil sannsynligvis presse frem en ny reguleringsplan for området.

Uten å foregripe hva som blir løsninger, tyder mye på at Grevlingveien vil bli benyttet. Dersom dette blir resultatet, vil utkjøring skje nederst i Vargveien.

Dette har fått mange i området til å reagere. Ikke minst pekes det på at Grevlingveien ikke er bygget for å tåle så stor trafikk som 50-60 nye boenheter vil medføre.

Vil berolige naboene

Utbyggeren har skjønt at beboerne i området sitter med en masse spørsmål rundt den planlagte utbyggingen.
I et forsøk på å berolige berørte naboer til den planlagte utbyggingen, inviterer Trysilhus alle interesserte til et informasjonsmøte torsdag 25. januar klokken 18 i aulaen på Hakadal ungdomsskole.

Her vil det bli gitt informasjon om prosessen, tenkt tilførselsvei, størrelse på boliger og planlagt antall leiligheter, herunder det fremtidige trafikkbildet med tanke på tilførselsvei. Det vil bli rik anledning til å stille spørsmål til utbyggerne.