Nyheter

Forandringer på bussrutene

Har du fått med deg at fra mandag 16. april forandres noen av bussrutene her i bygda? Noen får endret kjøremønster og det blir etablert en ny bussrute.

Når påsken er over og snøen forhåpentligvis har smeltet helt, er det tid for busselskapet Ruter til å gjøre noen endringer i busstilbudet for oss her i mindtre og søndre del av bygda, det vil si fra Rotnes og sørover.

Det er ikke de store endringene på rutetidene. Den mest merkbare endringen for de av oss som er faste brukere av lokalbussen. Her vil det skje forandringer. hvorav den største og kanskje mest merkbare vil være at lokalbussen ikke lenger vil kjøre hele strekningen Nittedal stasjon til Skillebekk. Nå har det jo hele tiden vært slik at disse lokalrutene i rushtida har vært avkortet, ved at lokalbussen da har kjørt henholdsvis ringrute Dam-Nittedal stasjon, og ringrute Slattum-Skillebekk.

Det nye ved denne ruteomleggingen at dette kjøremønsteret vil bli gjeldende hele driftstiden. Dermed vil rutene 395/396/397 kjøre ringrute Slattum – Skytta.

Skal du fra for eksempel fra Skytta til Skillebekk, må du fra 16. april bytte på Hagan eller Slattum, da lillebussen fra denne dato kun vil kjøre mellom Skytta og Slattum.

Ny rute

Det at de tre rutene ikke lenger kjører strekningen Nittedal stasjon – Slattum, betyr heldigvis ikke at lokalbussen blir borte for de som bor i Rotnes-området. Den får bare samme kjørerute hele driftstiden som den i dag har i rushtida. Den får i tillegg nytt rutenummer.

Fra 16. april er det rutenummer 386 som gjelder. Denne ruten vil være en ringbuss Nittedal stasjon – Dam. Det blir også slutt på at lokalbussen fra Nittedal stasjon kjører helt til Skillebekk.

En annen merkbar forandring fra 16. april, blir at rute 385, som i dag kjører strekningen Rotnes – Ahus, fra før nevnte dato vil bli forlenget til Nittedal stasjon – en forlengelse som gjelder for hele driftstiden. Den vil riktignok ikke kjøre om Kruttverket, men kjøre ned Stasjonsveien. Likevel vil det nok blir en ruteforandring mange vil sette pris på.

Nærmere opplysninger om rutetider med mer finnes på Ruters hjemmeside.

Følg extraavisen på facebook!