Nyheter

Foreløpig ikke forbud mot TikTok

Nittedal kommune vil foreløpig ikke forby TikTok på kommunale tjenestetelefoner.

Det har stormet rundt den populære appen TikTok. En rekke land har, eller vurderer å innføre, forbud mot å installere appen på tjenestetelefoner. Frykten er at den kan brukes til spionasje eller på annen måte medvirke til at sensitiv informasjon kan komme på avveie.

Her hjemme har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), på oppdrag fra Justisdepartementet, gjort en vurdering og råder til ikke å ha appen installert på tjenestetelefoner.

På kommunenivå har både Oslo og Bergen fulgt Stortinget, mens Trondheim vurderer å forby appen.

Når vi kommer til hva kommunene på Romerike tenker, viser en oversikt Romerikes Blad har laget, at de fleste kommunene legger seg på anbefalingen fra NSM – altså fraråder bruk, men ikke noe forbud. Unntaket er Nannestad, hvor ordfører Hans Thue har sendt beskjed til kommunedirektøren om at all bruk av TikTok på kommunens tjenestetelefoner med mer forbys.

Hva så med vår egen kommune?

Her i bygda er det foreløpig ikke lagt ned noe forbud mot TikTok på tjenestetelefoner eller nettbrett. Men kommuneledelsen følger de diskusjoner og beslutninger som tas rundt omkring.

– Vi forholder oss til krav og anbefalinger fra sentrale myndigheter, og vi har notert oss at Stortinget har lagt ned forbud mot TikTok og Telegram på sine tjenestetelefoner, sier kommunikasjonssjef Kristian Westgård i en kommenar til Romerikes Blad.