Politikk

Fra politikk til business

Når man ikke blir gjenvalgt til kommunestyret får man tydeligvis tid til andre prosjekter, som for eksempel starte opp eget firma.

Som nok de fleste er klar over gikk det ikke så bra for Senterpartiet ved årets valg. Fra å ha en gruppe på tre ble de redusert til en.

En av de som da mistet plassen i kommunestyresalen, var partiets mangeårige gruppeleder, Ida Eliseussen.
Riktignok ble hun ikke helt arbeidsledig. Hun er til daglig ansatt i Nes kommune som rådgiver innen området oppvekst og rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Hun har også rollen som barn og unges talsperson. Så hun har nok å henge fingra i. Men så var det all den kveldstiden man plutselig må fylle med noe annet enn å lese dokumenter og forberede seg til møter nede på rådhuset. Hva skal man fylle den med?

Ida Eliseussen har funnet hva hun kan fylle fritiden med. Ihvertfall har hun registrert firmaet Barnestemme.no, et firma som ifølge registreringsmeldingen skal drive med «formidling, opplæring og konsulentbidrag – praktisk arbeid med barnerettigheter, oppvekstvilkår og forebygging. Rådgivning, overordnet, planlegging og politikk. «

På hjemmesiden utdyper hun at «målet med Barnestemme er å bidra til at alle som har ansvar for barn og unges rett til å si sin mening og bli hørt, er trygge i praktisk gjennomføring. Enten du er barn og ungdom selv, foreldre, jobber med barn og unge eller har ansvaret for overordnede planer, systemer og tjenester som må ivareta dette. «

Vi har forresten en sterk mistanke om at vi ikke har sett det siste til Ida i bygdas politiske liv, selv om hun nå har startet egen virksomhet.