Politikk

Framtiden i våre hender med rapport om nordmenns klimaavtrykk

Foto: Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender legger torsdag fram rapporten Towards a fair consumption space for all: Options for reducing lifestyle emissions in Norway, og inviterer til diskusjon om norsk overforbruk og politikken som trengs for å endre kurs.

De ti prosent rikeste menneskene i verden står i dag for halvparten av alle globale klimagassutslipp. De fleste nordmenn er en del av disse ti prosentene. Da Miljødirektoratet for første gang la fram et offisielt forbruksbasert klimaregnskap for Norge i januar i år, viste det at de norske forbruksbaserte utslippene utgjør hele 70 millioner tonn årlig.

Både FNs klimapanel, FNs ressurspanel, OECD og Klimautvalget 2050 påpeker nødvendigheten av å redusere overforbruket i høyinntektsland som Norge for å kunne nå klimamålene og andre bærekraftsmål. Får vi til endringer i atferd og livsstiler kan det redusere klimautslippene et sted mellom 40 – 70% mer fram mot 2050 (FNs Klimapanel).

På hvilke områder av nordmenns levemåter og forbruk er klimaavtrykket høyest og behovet for atferd- og livsstilsendringer størst og mest akutt? Og hvordan kan vi få til disse helt nødvendige endringene slik at vi kan leve i tråd med Parisavtalen i et høyforbrukssamfunn som vårt?

Rapporten er utarbeidet av Hot or Cool Institute, en av de ledende tenketankene internasjonalt på klimaomstilling i et forbruksperspektiv. Den analyserer klimaavtrykket av norske levemåter og forbruk innenfor seks områder; mat, transport, bygg/bolig, varer, tjenester og fritid, viser hvilke deler av nordmenns levemåter som står for de største klimautslippene og hvor store kutt som må skje i nordmenns forbruk hvis vi skal nå klimamålene.

Rapporten, som legges frem torsdag, presenterer forslag til tiltak som politikerne kan innføre for å få ned utslippene fra nordmenns levemåter og forbruk, og ulike scenarioer i tråd med Parisavtalen.

Rapportlanseringen er en del av Framtiden i våre henders 50-årsmarkering. H.K.H Kronprins Haakon deltar. Det gjør også Framtiden i våre henders grunnlegger Erik Dammann.

Følg Extraavisen på facebook!