Politikk

Frykt for at Frp får for mye makt

Flere partier frykter at Frp får for mye makt når det nye kommunestyret konstitueres om litt over en uke.

Ingen tvil om at Frp kom heldig ut av forhandlingene etter høstens kommunevalg. Et resultat av forhandlingene var at antallet hovedutvalg ble redusert fra tre til to utvalg.

Det var ingen overraskelse at begge utvalgene ble ledet av representanter for det som kan kalles «firerbanden», det vil si Høyre/Frp/Venstre og KrF. Det som derimot overrasket mange politisk interesserte, var at begge utvalgene skal ledes av Helge Fossum. Den garvede Frp-politikeren vil med andre ord få en sterk posisjon i bygdas politiske miljø. Ikke minst i kraft av sin erfaring og kunnskap med å navigere i det politiske landskapet.

Ikke varaordfører

Med den samarbeidskonstellasjonen som utkrystalliserte seg etter høstens valg, var det regnet med at Helge Fossum kanskje ville hige etter jobben som varaordfører – en jobb hadde en kort periode i forrige kommunestyreperiode. Da han den gangen trakk seg fra stillingen, gjorde han det klart at en av grunnene til at han trakk seg, var at han tapte økonomisk på det.

Når han nå er tilbake som leder av begge hovedutvalgene, det ene av dem i tospann med varaordfører Inge Solli, hviskes det i opposisjonen om at han får vel så stor reell makt som han ville fått dersom han hadde blitt varaordfører.

Dette grunngis med at Fossum, sammen med varaordfører Solli, er blant bygdas politiske ringrever. Det er få som kjenner bygdas politiske irrganger så godt som Frp-politikeren. Når man da kobler dette med en relativt fersk ordfører, taler mye for at mye makt samles hos Helge Fossum. Så får man se hvordan denne makten utøves. Om det blir en politikk med utstrakt privatisering eller om man fortsetter den relativt forsonende og samlende holdningen som har preget politikken i Nittedal hittil.