Kultur/sportNyheter

Frykter WonderLAN må stenge – ber kommunen om hjelp

WonderLAN åpnet for fullt høsten 2022, og er et lavterskel fritidstilbud til gaminginteressert ungdom i regi av Nittedal Teater. Tilbudet har vært en suksess, men nå frykter Nittedal Teater at de må stenge tilbud.

Mange av oss har sikkert lagt merke til at det har stått plakater og bannere utenfor lokalene under Bunnpris oppe i Stasjonsveien. Plakatene har reklamert for «WonderLAN».
Men WonderLAN, hva er nå det?  

Det er et et lavterskel-fritidstilbud for gaminginteresserte. Stedet har åpent hver dag, fra rett etter skoletid og til kl ni i ukedagene og fra tolv til sju i helgene. De har også åpent i alle skoleferier. 

 i regi av Nittedal Teater, WonderLAN åpnet for fullt høsten 2022 i regi av Nittedal Teater og med støtte fra Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Viken Fylkeskommune og andre private støttegivere.

Prosjektet har nå 126 medlemmer og har siden august hatt over 1800 besøk. De fleste i alderen 10-14 år, men også yngre og eldre. 

Det er hovedvekt av gutter og da særlig gutter fra utsatte grupper som ikke har så stort nettverk, ikke deltar i organisert aktivitet, kommer fra lavtinntektsfamilier, som opplever ensomhet og utenforskap. Her finner man gutter fra barnevernsinstitusjoner, med ulike diagnoser og utfordringer ulike diagnoser og utfordringer. Mange har opplevd mobbing og utestenging. Hos WonderLAN kan de møte likesinnede, få nye venner og oppleve å tilhørighet. Alternativet er å sitte hver for seg hjemme å spille alene. Her kan de spille med andre og alt utstyret er gratis, slik at ikke foreldrenes økonomi står i veien for deltakelse. 

Her kan man spille på  PC, konsoller, VR, arcademaskiner. WonderLAN har brettspill, sjakk og kortspill.   Tre kvelder i uka er det grupper som spiller Dungeouns and Dragons på tilpassede Dnd-rom med figurer, kart, bøker, terninger og tilpasset bord med skjerm, lys og lydtilgang. Søndager er fast Magic:The Gathering dag og stedet har fått til et samarbeid med Oslo Magic forening som vi har flere fellesarrangementer med gjennom året. 

Det arrangeres gratis turneringer, konkurranser, LAN og kurs som alle som har lyst kan være med på. Her baker man, steker vafler, lager pizza og inviterer til tacokvelder. 

Foto: Nittedal Teater

På Halloween hadde de LAN og gratis godteri til alle som kom innom. Man planlegger flere større LAN gjennom året. 

På WonderLAN kan man stikke innom og bli så lenge man har lyst. Her er det plass til alle.

Tynger teateret

Å drive et sted som dette er ikke gratis. Nettopp for at ikke økonomi skal hindre ungdommene i å benytte tilbudet, er selve tilbudet gratis.
Den enkelte deltaker må riktignok betale en medlemskontingent på 500 kroner, men dette er for å dekke forsikring av det dyre datautastyret. Ut over dette er tilbudet gratis.

Men det koster, og nå ser ikke Nittedal Teater seg råd til å dekke alt dette selv. Det koster rett og slett for mye. Slik det er nå tærer WonderLAN på teaterets øvrige ressurser – som trengs for å holde liv i Det Grenseløse Teateret, Teatersmia barne- og ungdomsteater, Teaterlaben, NTproduksjoner og Nittedal Teater som organisasjon. De frykter rett og slett at tilbudet må stenge dørene.

Riktignok har teateret inne en serie søknader inne om prosjektmidler ulike steder, men dette er søknader det kan ta litt tid å få svar på.

Men teaterfolk sitter ikke med henda i fanget og ser nedleggelsen komme. Derfor har nå bygdas politikere fått brev med bønn om hjelp.

En av de som har fått brev med bønn om hjelp er Nittedals kulturinteresserte ordfører Inge Solli.

I et brev sendt ut fra ordførerkontoret er han klar til å hjelpe prosjektet slik at de holder hodet over vannet frem til de får svar på sine søknader om prosjektmidler.

Formannskapet skal i kveld behandle en sak om «disposisjon av tidligere avsatte midler». Dette dreier seg om tilskudd til kulturorganisasjonene, tilskuddsordningen for kulturformidling og tilrettelegging/drift av øvings- og foreningslokaler. Av denne potten er 800.000 kroner bevilget, men ikke brukt. Av dette beløpet, foreslår ordføreren å avsette 100,000 kroner til prosjektet. Dermed kan kommunen være med på å finansiere noe av driftskostnadene inntil de trolig vil motta prosjektmidler som de har søkt på.

Saken kommer altså opp i kveldens møte i formannskapet, og blir ventelig endelig vedtatt i kommunestyret om 14 dager.