Nittedal

Full stopp betyr full stopp

Foto: Daniel DeNiazi
Når du ser et full stopp skilt, så betyr det full stopp. Overholder du ikke påbudet, kan det fort koste deg dyrt!

Det er en grunn til at det står full stopp-skilt før en veikryss. Slike skilt står oftest før utkjøring fra en mindre vei til hovedvei. Så også her i Nittedal

Det stedet der bilistene her i bygda synder mest mot «full stopp»-skiltet er nederst i Stasjonsveien. I krysset Stasjonsveien/rv4 er det plassert et slikt «full-stopp»-skilt. Dette er et påbudsskilt, hvilket betyr at du må stoppe før sjekke om det kommer trafikk, du kjører ut på riksveien. Skiltet er, selv for en med dårlig syn, lett synlig der det står. Men selv om skiltet er godt synlig, er det mange som enten ikke ser det, eller velger å overse det.

Onsdag morgen stilte politiet seg nok en gang opp i det aktuelle krysset for å kontrollere skiltforståelsen. Kontrollen varte i rundt 20 minutter. I løpet av den korte tiden kontrollen varte, ble det skrevet ut fire forenklede på 10.200 kroner til hver. I tillegg ble det tre prikker i førerkortet for alle.

Følg Extraavisen på facebook!