Nyheter

Gir 1 million til matutdeling i Viken

Viken fylkeskommune styrker arbeidet med gratis mathjelp i Viken, og gir en million kroner til Matsentralen. 

– Med prisstigning, økt rente og økte strømpriser har flere fått det enda vanskeligere med å få endene til å møtes. Det gjør inntrykk på oss alle og jeg ser et genuint engasjement i befolkningen for å hjelpe hverandre i en vanskelig tid. Fellesskapet stiller opp. Det må vi fortsette med, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen. 

Kommer godt med 

Fylkestinget i Viken vedtok i desember 2022 å sette av 1 million kroner til tiltak mot fattigdomsbekjempelse i Viken, og at midlene kommer godt med, bekrefter daglig leder ved Matsentralen Oslo, som dekker Viken-området. 
– Vi er kjempeglade for støtten fra Viken fylkeskommune. Det vil komme svært godt med. Vi har allerede et godt samarbeid med flere lokale, frivillige organisasjoner i Viken. Disse henter overskuddsmat ukentlig, og deler ut til trengende. Fylkeskommunens bidrag vil bety mye og vi ser frem til samarbeidet, sier daglig leder Cristiano Aubert ved Matsentralen Oslo.

Reduserer matsvinn

Prisstigninger og rentehevinger går for tiden hånd i hånd. Matvareprisene har vært historisk høye. Økte strømutgifter spiser opp husholdningenes budsjetter. Kulturutflukter, fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter blir nedprioritert. For mange handler hverdagen om å få dekket faste og nødvendige utgifter, samt få mat på bordet til familien. 
– Det var viktig å se på hvordan vi raskt og effektivt kan nå ut til flest mulig. Matsentralens arbeid med omfordeling av overskuddsmat pekte seg ut. Jeg er derfor glad for at fylkeskommunen inngår et samarbeid med Matsentralen Oslo. Det er en økonomisk krevende situasjon for mange familier og vanskeligstilte. Gratis matutdeling er et av mange tiltak som kan avhjelpe husholdningene økonomisk, sier Tonje Kristensen.

Følg extraavisen på facebook!