Kultur/sport

Gir 50.000 til WonderLAN

Ingen tvil om at Nittedal teater og lavterskeltilbudet WonderLAN fenger – også blant bygdas bedrifter.

Som extraavisen har skrevet før, har Nittedal teater havnet i en økonomisk skvis grunnet sin satsing på lavterskeltilbudet WonderLAN. Så prekær var situasjonen at den truet hele teatergruppas videre eksistens.

Men nå kan mye tyde på at tilbudet er reddet. Både bygdas politikere og den jevne nittedøl har trådt til og vist at de slår ring om dette tilbudet.

Det startet med at politikerne i kommunestyret bevilget 100.000 kroner i det som må betegnes som krisehjelp. Dette ga tydeligvis blod på tann, og teateret selv organiserte en innsamlingsaksjon. Denne innsamlingsaksjonen innbrakte 48.000 kroner i en slunken kasse.

Men det stopper ikke der. Bedriften Noah Engadalen bestemte nylig at de gir 50.000 kroner til Nittedal teater og WonderLAN-prosjektet.

Bedriften opplyser at de i år har prioritert å støtte tiltak rettet mot barn, unge og miljøet, og teateret er ett av seks prosjekter som får støtte.