Debatt/kommentarerPolitikk

Gjenoppstår Frp-utvalget?

I bygdas politiske miljø har det murret en stund over manglende informasjon om hvordan det går i mellom seierherrene etter høsten kommunevalg. Ikke minst vil mange av opposisjonspartiene gjerne vite hvor mange hovedutvalg de må skaffe folk til.

Det har vært stor irritasjon i bygdas politiske miljø over den manglende informasjonen fra den kommende ordføreren Rune Winum om forløpet av de forhandlinger som føres. Ikke det at opposisjonen forlanger daglige referater, Men det kunne være greit å få vite hvor mange medlemmer de ser for at formannskapet skal bestå av og hvor mange hovedutvalg opposisjonen må skaffe folk til. I dag har man tre hovedutvalg, men det er helt opp til det styrende flertallet å bestemme hvor mange hovedutvalg man vil ha.

Gjenoppstår Frp-utvalget?

Dette siste så man demonstrert da Frp, som en del av den daværende samarbeidsavtalen mellom Frp/AP/Venstre, KrF og SV, sørget for at det ble etablert et eget hovedutvalg for eierskap og næringsutvikling» – populært kalt «Frp-utvalget».

Dette utvalget ble lansert med store ord om at endelig skulle det satses på næringsutvikling i kommunen. Det innevarslet rett og slett en ny tid for bygdas lokale næringsliv. Man skulle også endelig får orden på kommunens håndtering av alle de ulike selskapene man har eierandeler i.

Det viste seg imidlertid fort at de store ordene om hva utvalget skulle utrette, ja det var nettopp det det var – store ord

Dette utvalget ble sterkt kritisert av mange for å være et «supperåd», et utvalg ingen egentlig skjønte meningen med. Til og med de som satt i utvalget mente det var bortkastet tid, bortsett fra at de fikk møtehonorar.

Mye referater – lite næring

En gjennomgang extraavisen i sin tid foretok, viste da også at ni av ti saker i utvalget var referatsaker fra møter i ulike inter-kommunale selskaper Nittedal er medeier i – og lite saker som angikk næringsutvikling i kommunen.

Da samarbeidsavtalen røyk og ett nytt flertall ble etablert, sørget dette nye flertallet da også raskt for å legge ned utvalget.

Etableringen av et eget utvalg for eierskap og næringsutvikling var på mange måter Frps store baby. Nå da Frp på nytt er en del av flertallet i kommunestyret, er spørsmålet alle stiller seg om partiet vil bruke den nyvunne innflytelsen til å reetablere dette utvalget.

De fleste av partiene i det kommende kommunestyret har lagt sine person-kabaler ut i fra at man fortsetter med dagens truktur på tretten i formannskapet og tre hovedutvalg.

Den uklare situasjonen har etter hva extraavisen erfarer ført til at de fleste av opposisjonspartiene har laget en «plan B» hva angår utvalgenes sammensetning, nettopp fordi de ikke vet hva som blir av hovedutvalg.

Ikke minst av den grunn imøteses en avklaring av hva det nye flertallet ønsker av råd og utvalg.