Nyheter

Gjøvikbanen opp til Lunner innlemmes i Ruters pris- og sonesystem

Fra 1. juli 2023 blir togstasjonene i Lunner kommune en del av Ruters pris- og sonesystem.

Det betyr at kunder langs Gjøvikbanen, mellom Lunner og Oslo, får sonebaserte billetter med overgangsmuligheter i Oslo.

Bakgrunnen er at Lunner blir en del av Akershus fylkeskommune fra 2024 når Viken fylkeskommune deles opp.

Dermed utvides Ruters sonekart opp til Lunner stasjon. Stasjonene Lunner, Roa, Grua og Harestua blir liggende i sone 4NV og Stryken i sone 3Ø. Bussrutene i Lunner og Jevnaker kjøres fremdeles av Innlandstrafikk, og Ruter vil overta disse linjene i løpet av 2024.

Kunder får kjøpt billetter hos både Ruter og Vy, men de som ønsker å ta med sykkel på Gjøvikbanen må benytte Vys app for å kjøpe billett og bestille plass for sykkel.