Transport

Glatte veier for renovasjonsbilene – husk å måke og strø

Væromslaget har medført glatte veier og mye vann mange steder. Roafs kunder må derfor være forberedt på forsinkelser i avfallshentingen denne uken, så la beholderne stå fremme til de er tømt. Husk å sette de med håndtaket ut, så blir det enklere og tryggere for renovatørene.

Roaf går nå ut med en oppfordring til bygdas innbyggere.

For at Roaf skal få tømt, må vi alle sørge for at det er strødd skikkelig foran og rundt alle beholdere, containere og brønner. Noen steder er det fortsatt mye snø, så pass på at det er god fremkommelighet.

Manglende måking og strøing vil medføre at søppeltømmerne ikke får hentet avfallet, noe de ønsker å unngå.
Roaf sørger selvsagt for alt av sikkerhetsutstyr til biler og sjåfører, men de ser likevel alt for ofte stygge fall- og bruddskader som følge av manglende måking/strøing rundt og foran avfallsbeholderne. De har dessverre også registrert flere belastningsskader fordi mange beholdere står feil vei på tømmedag.

Roaf setter derfor umåtelig pris på at dere legger forholdende til rette, med måking, strøing og håndtaket ut på tømmedag, slik at de får hentet avfallet på en trygg og sikker måte hos alle.