Politikk

Har ikke funnet tegn til uønsket utenlandsk påvirkning av lokalvalget i 2023

Partistrateger og politikere som leter etter svar på hvorfor det gikk som det gikk ved høsten valg, kan ikke skylde på at fremmede makter påvirket valgresultatet.

En kartlegging gjennomført i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 finner ikke tegn til at utenlandske aktører forsøkte å påvirke valgresultatet, valgdeltakelsen eller tilliten til
valget.
Kartleggingen er gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
– FFI har ikke funnet tegn til forsøk på å påvirke valget. Likevel finner de eksempler på at utenlandske aktører gjør forsøk på å nå norske målgrupper, så vi må alltid være på vakt, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande.
Kartleggingen er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å forebygge og hindre uønsket påvirkning av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I kartleggingen finner de ikke tegn til
forsøk på å påvirke valget, definert som valgresultat, valgdeltakelse eller tillit til valget. Likevel finner de eksempler på at utenlandske aktører gjør forsøk på å nå norske målgrupper, men at disse forsøkene synes å oppnå liten spredning og effekt.

Undersøkelsen bygger på data fra åpne kilder på Facebook, X/Twitter, Telegram og TikTok. Det er gjort flere analyser for å se etter tegn til påvirkningsforsøk rettet mot valgresultatet, valgdeltakelsen, tilliten til valggjennomføringen, den politiske debatten, splittelse av befolkningen og undergraving av tillit til politikere, norske myndigheter og norske politikere.

Langsiktig arbeid for å sikre valg mot påvirkning

Dette er det tredje valget på rad med kartlegging og analyse for å undersøke om norske valg utsettes for uønsket utenlandsk påvirkning.
FFI i samarbeid med analysebyråene Analyse & Tall og Common Consultancy har fått et treårig oppdrag for å kartlegge om det skjer forsøk på uønsket utenlandsk påvirkning i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 og stortingsvalget i 2025, samt i mellomvalgsåret 2024. Rapporten som nå publiseres er første av tre i prosjektet.
Kartleggingen er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å forebygge og hindre uønsket påvirkning av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Tiltakene ble utarbeidet av den
tverrdepartementale arbeidsgruppen for å øke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning av norske valg. I denne arbeidsgruppen deltar blant annet flere departementer, etterretnings- og sikkerhetstjenestene og Valgdirektoratet. Arbeidsgruppen vil fortsette sitt arbeid frem mot
stortingsvalget i 2025.